Profetior för Sverige – del: 7

Aktuella eller ej?

sw

I min serie med ”Profetior för Sverige” är det åter dags för lite personliga reflektioner. Profetiorna jag återger spänner ju i stort sett över hela förra århundradet och frågan måste bli: Är de ännu aktuella?

Min egen övertygelse – jag inser att jag kan ha fel – är att de är aktuellare i dag än någonsin! Krig mot Sverige, förutsades av Anton Johansson, inträffa 1953. Birger Claesson ser syner om krig i början på 50-talet, men anger inget årtal. Två tydliga faktorer, med anknytning till det tidiga 50-talet, är historiskt kända.

  • Sveriges kristenhet är vid denna tid i behov av ett internt uppvaknande, av syndanöd, bot och bättring. Sveriges kristenhet behöver omvändelse. Det har gått och går ”utför”…
  • Sovjetunionen, med Stalin i spetsen, har fullt utvecklade planer på anfallskrig mot Sverige.

Två tankeväckande händelser inträffar samtidigt med detta:

  • Det sker en snabb och ganska genomgripande inomkyrklig väckelse, framförallt i Pingst.
  • Stalin dör och anfallsplanerna ”glöms bort”.

Slump? Kan så vara, men jag är övertygad om att den nytändning som skedde, i första hand bland de redan troende, var orsaken till att hotet avvärjdes!

Men hur är det idag?

Ser vi på Sveriges kristenhet är anblicken minst lika bedrövlig nu som för 65 år sedan. Vi måste våga erkänna: Sveriges kristenhet är i många stycken, och inom stor grupperingar, inte längre Bibliskt förankrad! Det är inte bara så att den egna Bibliska efterlevnaden haltar betänkligt. Det kristna stödet till abort-lobbyn, HBTQ-lobbyn och de synkretistiska strömningarna – dvs omoral och synd – saknar motstycke i historien! Sveriges kristenhet har förlorat sin sälta och är i behov av ett egenuppvaknande till syndanöd och bot!

Hot finns! Ryssland må vara hur vänligt som helst – och jag tror de är det i grunden. Men en Rysk björn, som ständigt blir retad, av ett NATO, styrt av USA, kan komma att se sig tvunget att agera. Ryssland tror inte på USA och USA inte på Ryssland. Det kalla kriget är minst lika kallt som tidigare – om än utan järnridå och berlinmur. Ett ytterst litet (politiskt) misstag, kan få oanade konsekvenser – inte minst för Sverige och Finland… och i viss mån Norge. Sverige är neutralt, men vid en väpnad konflikt med Ryssland, litar jag inte på USA/NATO. USA har alltför många gånger tagit sig friheten att intervenera. Där har vi, scenariot för ett tvåfrontskrig – från nordost, men samtidigt från sydväst – så som både Johansson och Claesson beskrivit det.

Sverige behöver väckelse och ödmjukhet inför Gud! Det är inte vi, som skapat Gud, som styr över Gud – det är tvärt om.

Kolosserbrevet 7 – salt

salt

Kol 3:18 – 4:6

Salt används på många ställen i Guds Ord som ”funktionsbeskrivning” för hur en Kristustroendes liv skall utformas.

  • ”Ni är jordens salt!”
  • ”Salt är bra, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska ni då få det salt igen? Ha salt i er och håll fred med varandra!”

Men kan det bli för mycket av ”det goda”? Läs mer

Profetior för Sverige – del: 5

Dom är konsekvens

rätt 

Genom nästan alla tider har människan varit rädd för ”Guds dom!”, vilket uppfattats som ngt skrämmande. Men vi behöver få ny förståelse avs detta ords rätta betydelse, för att rätt förstå vad som ligger bakom varningar, som resulterat i exempelvis titlar som: ”Dom över Sverige”. Läs mer

Dopet – en STOR del av ”vägen”

dop

När de hörde detta högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: ”Bröder, vad ska vi göra?” Petrus svarade dem: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige Ande som gåva. Apg 2:37 – 38

Jag har de senaste veckorna, jag tror det skett via Anden, fått dopfrågan ”utmålad för mig” som MYCKET CENTRAL, VIKTIG och AVGÖRANDE för svenska kristenhet IDAG. Dopet måste – med förnyad kraft – lyftas fram till den plats i den kristnes avgörelse process, som Gud vill. Läs mer

Profetior för Sverige – del: 4

Birger Claessons syner
Del:3

sverige

Under de föregående delarna i denna miniserie om ”Profetior för Sverige”, har jag mestadels berör vad Birger Claesson skrivit – han som skrev häftet: ”Dom över Sverige.” Detta är tveklöst Claessons mest kända syn och en av de han själv skrivit bok om – men han har faktiskt skrivit ytterligare en bok om en syn: ”Ny uppenbarelse om Sveriges ödestimme”. Den vill jag återge nu. Läs mer

Profetior för Sverige – del: 3

Birger Claessons syner
del 2

Tunnan

De första ”Flygande Tunnan” levererades av SAAB 1951, första prototypen flög redan 1948.

Vad var det nu som Konteramiral Ekstrand tagit del av och som han såg så allvarligt på, att han uttryckte sig så här:

”… det hela var till och med så skickligt uträknat, att jag knappt tror, att någon, som inte är någorlunda insatt i det militära, skulle kunna prestera en så pass driven strategi…” Läs mer

Profetior för Sverige – del: 2

Birger Claessons syner
del 1

alvsnabben

I mitt förra inlägg citerade jag Birger Claesson. Kanske kände du inte igen denna text, eller titel på boken jag citerade från? Detta är inte konstigt! Birger Claesson fick flera tilltal (eller syner), vissa av dem är återgivna av andra författare, medan han själv – förutom också andra böcker – skrev om två om sina syner i: Dom över Sverige – 1951 och Ny uppenbarelse om Sveriges ödestimma – 1952. Läs mer

Profetior för Sverige – del:1

Vår kallelse, framtid och hopp

vackelse

Under några kommande inlägg, kommer jag att blickat tillbaka på förra århundradets profetior, avseende Sveriges framtid. Jag kommer att göra det med en liten del egen text och en stor del återgiven text. De egen skall ses mer som en formatering, en sammankoppling av vad Gud redan sagt genom vår äldre tjänares syner. Läs mer