Tistlar

Detta budskap är ingen hälsning till svensk kristenhet som grupp. Det är inget man sitter och nickar åt och tänker ”där fick dom”. Det är en hälsning till mig och dig på individnivå. Det handlar inte om nya grepp – eller i vart fall okända – eller nya andliga upptäckter. Det handlar om medveten strävan, som kan kosta, men som ger resultat.

Budskapet som i flera år förmedlats till oss via: bloggar, Facebook, böcker, kristna tidningar, videoklipp, mm är:

 • Dom över Sverige – allt som återstår
 • Framgång för evangelium – väntar runt hörnet
 • Allt är bra – och förblir per automatik bra

De budskap som mötts av mest positiva ovationer är de båda första budskapen. Dessa tycks kittla i öronen på två grupper trots totalt motsatta framtidsprofetior. Båda dessa grupper är egentligen utslag av en protest mot den sista gruppen – som i båda dessa läger betecknas som ”andliga soffliggare” – med ganska stor rätt…

Budskapet jag kort vill förmedla är budskapet om tistlar, dessa som sätter krokben för oss alla. Ofta lockande i färg och form, men som river oss såriga och lämnar nästan osynliga taggar, när vi kommer dem tillräckligt nära.

Tistlarna hittar vi i Jesu berättelse om sådden som föll på olika ställen, Markus kap 4. En del av sådden föll på vägen – orden går in genom ena örat och ut genom andra. Några korn föll på plats där det hann gro – man lyssnar och tar till sig, låter sig inspireras av rörelser och vindkast – men bara ytligt. Några föll bland tistlarna… en egentligen lika sorglig såplats, se de två första.

Här fanns jordmån, väta, ljus, tom skydd mot solens hetta, skydd som borde varit gynnande för grodden, men som blev ett skydd som tog överhand och kvävde.

Var är vi, jag och du, i denna liknelse, var har blivit vår växtplats?

Jag är ganska övertygad om, att vi båda, klarat oss från att hamna på den hårda vägen eller i den tunnaste av mylla. Men hur har vi det med tistlar?

Nej, det jag skriver här handlar inte om att döma, men inte heller om att allt nu skall bli bra, genom ngt Guds trollspö och inte om att allt är bra. Det handlar om att arbeta med sig själv, med sina personliga tistlar – komma vidare i vandringen. Att bli medveten om vad som sinkar mig att komma i tjänst för Gud. Upptäcka tistlarna som växt sig allt större och starkare. Bli medveten om dem, rycka upp dem med rötterna.

Vi har ett uppdrag som väntar – som inte får sinkas!

Dela eller skriv utShare on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page

Publikaner och syndare

Satt och läste Markus 2:13-17 idag, om hur Jesus gästade ”publikaner och syndare”. Ordet syndare är väl inte svårt att förstå och på ett sätt inte heller publikaner – en form av tullare – men så spann mina tankar iväg.

Publikaner var en yrkesgrupp, men också ett nedvärderande tillrop. Vi har inget direkt jämförbart dito i Sverige idag. Tanken slog mig att kanske det norska tillropet “quisling” – med ursprung i andra världskriget – kunde vara en bra synonym, men inte heller detta är bra. Quislingen tjänade visserligen främmande ockupations makt – där var en likhet – men publikanen deltog inte på sätt i samma svek och aggression mot sin medmänniskor.

Alltså, går det på ngt sätt att applicera begreppet ”publikaner och syndare” rak av på oss? Syndare – ja – OK, men Publikaner – ?

Så kommer nästa tanke, som klistrar sig fast vid tillropet ”publikanen”…

Publikanerna var judar. De tjänade romarna, som stulit deras land och förnekade dem rätt till själva styra. De tjänade en ockupationsmakt.

Nu för vi över detta till tillrop på mänskligheten generellt och landet blir vår jord. Hela vår jord – eller värld – är under ockupation. Dess rättmätige ägare är Gud, men dess ockupant är satan och frågan blir: Vem tjänar vi? Hur spelar vi vår roll i detta?

Jag vet att det låter väldigt drastiskt. Men det är så och kommer vara så, tills Jesus kommer tillbaka. ”Himmelriket är här”, säger Jesus – med rätta – men som ett erbjudande och en möjlighet, inte påtvingat eller med automatik. Genom människor som väljer Gudsriket – himmelriket – bryter det igenom, här och där. Men medan många arbetar direkt i satans tjänst, lever ändå massan, omedvetet, i symbios med honom – som publikaner.

Vi måste fråga oss om vi vill ha det så här – vi som kallar oss ”Guds folk”! Vill vi, med våra liv tjäna ett ont system. Vi gör det genom att suckat efter världens smörgåsbord i form av ”Villan,Volvon och Vovven” – med mer – och sträcker oss mot detta genom att – som många andra – klättra på andra och varandra. Är detta att utvidga himmelriket? Eller är det att – likt publikaner – slå mynt av ondskans ockupationskraft.

Jag vet att dessa tankar kan uppfattas smått revolutionära, men vi måste våga ställa dem, i en tid då kyrkan blir allt mer PK och himmelrikets tjänare, som Guds kontraster i samhället, allt mer diffusa.

Guds folk är inte kallat att bygga sitt liv på världens värden, under egoismens famna, Guds folk bygger och utvidgar himmelriket! Vi kan inte förändra hela världen – det kommer Jesus snart att göra. Men vi kan bli Hans tjänare på den plats han ställt oss nu. Vi kan be Gud om förståelse och kraft för att göra vad Han skulle gjort, om Han varit på den ort, i den situation vi – var och en – är just nu.

Det är dags att förnya frågan: ”Vad Skulle Jesus Gjort?” och forma den till innerlig bön! Vi har förmodligen inte lång tid att med vår liv – i ord och gärning – belysa himmelriket. Må vi be Gud om ledning.

Skall vi förbli publikaner och spela på ondskans spelplan enligt ondskans regler – eller vågar vi – på ondskans spelplan – spela enligt Guds regler?

Dela eller skriv utShare on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page

HÄR BÖRJAR…

… vilken fantastisk hälsning, i början på ett nytt år:

Här börjar glädjebudskapet om Jesus Kristus. Mark 1:1

”Idag är första dagen på resten av ditt liv.”, är ett uttryck som kan uppfattas som en ren floskel, något man slänger ur säg utan djupare begrundan. Men när man stannar upp inför Markus nästan två tusen år gamla, men lika aktuella hälsning, och kopplar dessa två meningar med varandra, blir det något nästan ogreppbart stor.

HÄR BÖRJAR…

Vi får glömma det som ligger bakom. Gjort är gjort. Det kan behöva reflekteras över, om möjligt förklaras… men gjort är gjort och måste lämnas. Det gjorda är historia, bäst kan vi se den som en erfarenhet. Men här och nu… HÄR BÖRJAR!

…GLÄDJEBUDSKAPET…

Det är inte med tunga sucker vi får möta det nya. Vi har möjlighet, och rätt, att se på denna början och resten med verklig djup och trygg glädje – hur oviss framtiden än kan synas. Budskapet vi möts av i denna inledande vers ur Markus – den äldsta av Nya Testamentets böcker – är budskapet om evangelium. ”Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud!” Vi har blivit försonade med Gud. Detta kan vi själva inte åstadkomma – det nya Gudsförhållandet – men vi kan säga ja och amen till gåvan – GLÄDJEBUDSKAPET!

…OM JESUS KRISTUS

Och i avslutningen på denna korta hälsning lämnas en evig garanti och löfte. Han som står för utfästelsen och som undertecknare av budskapet, är inte bara människa – i köttslig gestalt – Han är Guds Son – av Gud erkänd som Messias och försonare. Vår möjlighet till ett levande och sant Gudsförhållande beror inte på dina och mina gärningar, utan på att det genom Jesu Kristi offer, ligger öppet för oss att ta emot och gå in i.

Här börjar glädjebudskapet om Jesus Kristus!

Du har rätt att – mitt i vad som är ditt liv – här och nu ta till dig och börja vandra under glädjebudskapets löfte. Detta löfte är inte byggt på dig eller vad du åstadkommer, utan på Jesus Kristus.

Med önskan om ett

Ett Gott Nytt Liv

– från och med idag!

En enkel påminnelse från
/Bertil

Dela eller skriv utShare on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page

En God och Välsignad Jul

 

Som många av er märkt har det blivit lite eller inget skrivet på denna sida under den sista tiden. Det finns flera anledningar till detta. Men nu har jag beslutat skriva en liten novell och i den formen presentera evangelium.

Det är inget märkvärdigt eller unikt, men jag vill pröva nya vägar att nå ut…

Det jag har skrivit, kan du ladda ner och bruka som du vill. Det finns i tre klickbara alternativ:

Tre olika filformat, där du genom att klicka på respektive format, bör kunna ha möjlighet att läsa texten, oberoende av om du använder dator, läsplatta eller mobiltelefon. Kanske kan du – om du har möjlighet och vill – skriva ut texten och ta den med till ngn fikastund, under jul.

Då personerna och handlingen är fiktiv, men budskapet om frälsningen sant, får du självklart fråga och kommentera. Antingen gör du det då i kommentarsfältet eller skriver du till mig personligt på e-post adressen:

bertil.rosenius@ikristus.se

Hoppas denna enkla berättelse kan ge dig något av bestående värde eller en stund av ”mågott mys”.

 

/Bertil

 

Dela eller skriv utShare on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page

antikrist – hans ANDE

För flera veckor sedan väcktes jag inför frågorna om ”Den Falske Profeten” vem är han, denne den tredje personen i den sataniska treenigheten.

Jag måste erkänna att jag haft svårt att komma igång med denna del. Vi talar ju nästan aldrig om den falske profeten och hans verksamhet, men han blir nyckeln till antikrists framgång. Kraften och styrkan i industrin bakom antikrist är oersättlig för hans ”segertåg”. Medan antikrist blir en hädare av stora mått, en gallionsfigur för upproret mot Gud, är det DFP, eller som Upp 13:11 säger – odjuret från jorden – som kommer att kommunicera antikrist så människor faller för honom, som inför gud och tillber honom.

Vi ser i den falske profeten hur satan bokstavligt kopierar förhållandet mellan Jesus Kristus och Guds Ande. Jesus kunde inget göra utan Guds Ande. Jesus Kristus och Guds Ande är odelbart sammanlänkade – i treenighet med Fadern. Samma förhållande gäller antikrist och antikrists ande.

Guds Ord talar om antikrists ande som en person – på liknande sätt som Ordet talar om Guds Ande som en person. Jag uppfattar att vi skall se honom som en ande, en kraft, en ledare för världsomfattande rörelser och organisationer. Han kommer att greppa en medial revolution, som aldrig tidigare funnits i mänsklighetens historia och som kommer att möjliggöra Antikrists sjuåriga segertåg.

Är då den mediala tekniken – du ser den framför dig just nu – satanisk? Nej! Men den falske profeten kommer i den ha det vapen han behöver för sitt uppdrag!

Här ber jag dig notera två viktiga faktorer för ändetidens scenario, som saknats fram till våra dagar.

 • Israel skall återuppstå som nation – den generation som ser det ske skall vara den som ser Jesu återkomst.

 • Förutsättning för en global antikristrevolutionen är nu genom internet nu fullt möjlig – den falske profetens vapen är på plats!

Kanske upplever du detta inlägg som omvälvande: ”Är det inte antikrist som är faran”?

Jo, att ta emot antikrists märke är att ta emot ”domen”. Men det är ”Odjuret från jorden” som kommer att regissera cirkusen runt antikrist. Att då – under press från folkvimlets hurrarop för ”hjälten”, framkallade av ”agitatorn” från jorden – stå emot honom är en utmaning som kräver största möjliga vakenhet.

NOT: 1) Som du ser ovan har jag ytterst lite Bibelreferenser i mina inlägg. Om det är ngt du undrar över: ”Hur eller varför skriver du så?”, får du gärna fråga via ”kommentarer”. 2) Då jag inte vill skriva för långa inlägg och trötta ut dig som läsare. Vill jag få återkomma med ytterligare ett avsnitt om just antikrists ande och den mediala revolutionen genom att peka på rent praktiska exempel – senare.

Dela eller skriv utShare on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page

Ändetiden – mer än Antikrist

Till helgen kommer en ny del i serien “antikrist – xxx”. Där kommer jag rikta blickarna mot någon – och dennes agerande – som vi verkligen borde se upp med! Vi fixerar ofta blickarna på antikrist och frågar varandra:

 • Vem han är
 • När han kommer

Men det finns en minst lika lömsk person i den sataniska treenigheten som vi sällan eller aldrig talar om. Missar vi hans agerande kan det för många bli mkt svårt att förstå och stå emot kommande skeden.

 

Dela eller skriv utShare on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page

Ljusen i helgen

Kommande helg får vi, mitt i höstmörkret, åter tända alla helgons ljus. Inte till våra dödas fromma, utan för våra minnen av dem. 

Ljusen har inget värde i sig – de som gått bort är borta. Men för dig och mig, blir ljusen en påminnelse om att vi själva en stund, skall lämna den jordiska fasen av  evigheten – och gå vidare…

Nonchalans inför Guds kärlek – som manifesteras i halloweens hyllning av onda krafter – är en mörkrets motaktion, för att tränga undan frågor, som i stillhet vill komma oss nära denna helg.

Men jag vill redan nu passa på att önska dig – och uppmanade dig till – en fridfull Allhelgonahelg! Ta till vara den speciella stillhet helgen bjuder. Kanske har du saknat stillheten länge – vi  lever ju i en orolig och hektisk tid.

Våga stanna upp inför livets djup. Sök svar på frågan: Vem är Jesus, vad betyder Han.

Jag önskar dig  – Guds rikaste välsignelse!

/Bertil

Dela eller skriv utShare on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page

antikrist – DIPLOMATEN

För flera år sedan fanns en glasmästare i kommunen. Han lejde folk, så dyrbara fönsterväggar/skyltfönster utsattes för skador. Varefter han själv – enligt avtal med ovetande försäkringsbolag – fick rycka ut för att byta dem. En affärsidé som blomstrade för en tid… Detta är en bra bild på hur satan kommer att agera. Han kommer troligen på liknande sätt, drastiskt påverka världen med än mer konflikter och nöd, så antikristsatans son framstår som ”frälsaren”, när han framträder

Det är nog ingen tvekan om att antikrist blir en hyllad person. Han kommer troligen vara en superförhandlare som lyckas få fred i Mellanöstern, när alla andra misslyckats. Han blir idol!

Låt oss konstatera att kampen för en judisk stat tog sin början redan i slutet på 1800-talet. Att landet Israel blev utropat 1948. Men att det än idag, många avbrutna förhandlingar senare, ännu råder instabilitet i regionen. Den upprättas dock troligen när antikrist förenar ”de många” i ett sjuårsavtal.

För att lyckas med detta måste han vara en ”förhandlarnas mästare”, dvs:

 • Intelligent
 • Kunna visa fasthet och pondus
 • Vara oerhört lyhörd
 • Inge förtroende åt alla håll

Det sista blir svåraste. Att av alla parter uppfattas som odelat rättvis och opartisk har ännu inge lyckats med. Men konflikternas herre vet hur knutarna löses.

Vissa menar – i detta sammanhang – att antikrist kommer att vara jude, andra att han kommer vara arab. För min del tror jag inte någon med ensidigt påbrå, kommer att ”godkännas” av ”andra” sidan. Snarare att antikrist har dubbelt påbrå – både judiskt och arabiskt. Detta, vill jag dock understryka, är mina funderingar och inget jag finner antydan till i Bibelordet.

När detta avtal skrivs under, kommer han som lyckas här, framstå som en med extrem diplomatisk förmåga. Tänker man att denna förhandling kanske äger rum mitt under pågående storkrig – eller reell risk för dylikt – kommer den förhandlare som lyckas utfärda vapenvila, där och då, bli en ”världsfrälsare”.

Nej, antikrist kommer inte med horn i pannan för att jaga kristna – omedelbart. Han kommer som folkens och världsfredens räddare.

Må ingen bli bedragen!

Dela eller skriv utShare on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page

antikrist – Den Falska Kristus

 

Någon gång i början på 1990-talet, hade jag möjlighet att tillsammans med några andra, få komma in i ett mycket väl bevakat konstarkiv. Där fanns alla de gamla mästarna representerade: van Gogh, Zorn, Monet, da Vinci – de som målade så man såg vad det föreställde – men också de yngre, som Picasso och Dali m.fl. Fortsätt läsa “antikrist – Den Falska Kristus”

Dela eller skriv utShare on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page