Lagen gäller ännu

Luk 16: 16-18

Lagen gällde fram till Johannes, då evangelium blev uppenbart – budskapet om nåd. Men lagen gäller – parallellt – också nu. Man kan inte bryta mot lagen, med motiveringen att man bygger sitt liv på nåden. Lagen gäller också de som i tror tar emot frälsningen. Den frälste har ju – i och med att han/hon böjt sig för Jesus som Herre – erkänt Gud och därmed Guds Ord som det högsta. Guds Ord består ännu!

Vår tro och vår frälsning manifesteras inför Gud, våra medmänniskor och inför oss själva, när vi lyder.

Manifesteras Guds Ord i mitt och ditt liv?

Fattig, syndig, människa

Hur lätt är det inte att stämma in i det sista? Det är kanske rent av smart att tillstå att jag är syndig, det ger mig lite mer utrymme, att inte vara perfekt.  Men fattig, hur är det med detta? Jag tänker inte i ekonomiska termer.

Lite självgodhet måste jag väl få kosta på mig. Och att kalla mig fattig och syndig… det är väl lite väl deprimerande. Man skall ju tänka positivt.

Men vi behöver inse: Inför Gud är vi alla fattiga. Ja, rent utav bankrutta. Inför Gud, i oss själva, har vi inget att berömma oss av.

Vi sitter alla i samma glashus.

Information

”i Kristus” är ingen nyhetssajt – även om detta förekommer – det är en sajt med ett mål: Att bygga upp!

Däremot har jag två andra sajter:

upp.nu är en plats där alla kan komma till tals och skriva inlägg eller inläggsserier och ev pröva att blogga.

eviga.nu är en plats där jag med stor försiktighet och respekt ändock vågar ifrågasätta den traditionella tolkningen av helvetet.