Kolosserbrevet (2) – evangeli hörnsten

ljus

Kol 1:1 – 2:5

När Pulas skriver till kolosserna, församlingen som lever på en plats, i en tid, med en brokig flora av religioner och andlig filosofi alldeles in på sig – som den svenska kristenheten idag – är hans huvudbudskap: KRISTUS!

Kristus Jesus (1:4), Herren (1:10), Son (1:13), den osynlige gudens avbild (1:15), huvudet för kroppen (1:18) osv.

Paulus pekar i allt på Honom, som skillnaden mellan det kolosserna har runt om sig, vs det sant och fullkomliga de har, genom frälsningen.

Medan kolosserna lever i en värld där människor söker kraft genom filosofier (typ New Age) och en högre makt genom religioner, förklarar han att kolosserna redan har sanningen. Medan människor runt dem söker efter livets källa och mening, har livets absoluta ursprung – Gud, den Högste – redan kommit till dem genom Kristus Jesus – den osynlige Guds avbild.

Det sanna evangeliet två sidor

Det sanna evangeliet visar på två sidor – även om evangelium betyder glädjebudskap. Glädjebudskapet är frälsning – räddning. Men ingen räddas ju, som inte är i behov av att räddas…

Detta är Guds Ords budskap till oss människor: Mörker och ljus. Ingen kan förneka att livet har två motstående sidor – ont (mörker) och gott (ljus). Enl. Guds Ord var allt från början gott: Gud såg på allt som HAN hade gjort, och se, det var mycket gott.(1 Mos 1:31) Då rådde harmoni mellan människa och Gud. Men människan valde att låta sig frestas och bedras av mörkret. Hon bröt upp harmonin och försköt därmed Honom, till förmån för sitt ego. Människan steg rakt ut i ett mörker, ur vilket hon inte – trotts filosoferande – kan ta sig loss.

Evangeliets budskap, hälsningen från Skaparen av alltet, är att Han banat en väg (inte flera) ur detta mörker – Kristus Jesus: Evangeliets okränkbara sanning!

Jesus, som är Guds ”språkrör, säger: ”Jag har inte talat av mig själv, utan Fadern som har sänt mig har befallt mig vad jag ska säga och tala.” (Joh 12:49). Och Han säger vidare: “Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.”  (Joh 14:6).

Sanningen – vår frälsning

I den värld där kolosserna lever, är det – före all annat – en absolut grund Paulus predikar: Sanningens evangelium – om mörkret och om enda väg till ljuset.

“Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria.” (Jesus ord i Joh 8:31–32).

Dela eller skriv utShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print