Kolosserbrevet (3) – liv i Kristus

i eller vid sidan av

Kol 2:6-7

 Talat/skrivet språk, särskilt tror jag svenskan, blir ibland väldigt torftigt och färglöst. Och tack vara detta kan en kort mening misskreditera en viktig förståelse. ”Smaka på” uttrycken: ”Tro på Kristus”, respektive ”Liv i Kristus”. Skillnaden är evighetsavgörande?

När Paulus skriver till de troende i Kolossai – en grupp som lever i ett samhälle med synkretistisk anda, många religioner och djupa andliga filosofier – börjar han med att beskriva och påtala det unika i evangelium. Han vänder och vrider på förståelsen av: Kristus och nåden. Och klargör att det är enbart genom Kristus Jesus, vi har försoning som leder till gemenskapen med Gud.

I vers 2:6-7 landar han sedan i en slutsats avs denna förståelse, som är orubbad och tidsmässigt oföränderlig. Denna slutsats behöver stå som överskrift för varje Kristustroendes liv:

Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom, rotade och uppbyggda i honom och grundade i tron i enlighet med den undervisning ni fått. Och låt er tacksamhet flöda över.(Kol 2:6-7)

I texten ovan (enl. Sv Folkbibel) använder Paulus på ett mycket målande sätt det lilla ord i. En tro som är grundad i Kristus, är ngt helt annat än en åsikt om en Kristi existens – tro på att Han funnits/finns. Det förts handlar om en omdanande tro, det andra är ett ytligt konstaterande.

Guds Ord berättar på många ställen om hur satans anhang tror på Kristus. Ex beskrivs det i: Luk 8:28, Luk 4:41, Jak 2:19, men också många fler. Ett starkt ställe för denna bekännelse är Mark 1:23, där en oren ande säger: ”Jag vet vem du är, du Guds Helige.” Djävulen anhang konstaterar: Jag vet! Likväl är den tron på Jesus, inte frälsande! Snarare blir den dömande… Att veta vem Jesus är, dvs att tro på Jesus men inte låta tron förvandlas till ett liv i Jesus är den största vilsenhet någon kan ledas in i.

I det förföriskt förvillande, sekulära och antikristliga samhälle vi idag lever, är tron Jesus förödande, om den inte samtidigt är en tro, som är liv i Jesus!

Tro på Jesus, leder osvikligen till ett vägval:

  • omvändelse till…
  • vandring i gemenskap med…
  • ett likgiltigt konstaterande

… ett vägval Du gör – vare sig du vill det eller inte!

Välj nu! Nuet är det enda du säkert har.

Dela eller skriv utShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print