Kolosserbrevet (6) – ett förändra liv

motströms

Kol 3:1–17

I den rådande situationen i Kolossai, där de kristna får kämpa mot förförelse genom, andra religioner och flummiga filosofiska läror om dolda krafter, lär Paulus kolosserna förstå skillnaden på den gamla och nya människan.

När vi alltså uppstått med Kristus – blivit frälsta och döpta – har vi dött bort från den gamla människan och fötts in i den nya. Vi vänder blicken från det jordiska och fäster den på det fullkomliga – Guds rike. Därmed kommer vi som frälsta, in i en fas där försmaken av himmelriket blir en del av nuet: ”Himmelriket är nära.”

Vi behöver förstå att ngt oerhört dramatiskt hänt och händer med en frälst människas liv! Vi måste låta oss genomsyras av insikten att det:

  • fanns ett förr – utan Gud
  • är ett nu – med Gud
  • finns en framtid – hos Gud

Förr tillhör den gamla människan! Nuet – tillsamman med framtiden – tillhör den nya människan!

Därför är en omvändelse nödvändig! Omvändelse betyder att vi gör upp med det gamla, inte ”tar det pö om pö”, det fungerar inte. För detta är dopet en styrka.

Denna omvändelse innebär förändring. Det jordiska underordnas – för att allt mer helt förkvävas – av det himmelska?

  • Vårt gamla avguderi skall upphöra
  • Vår gamla uppblåsta personlighet skall upphöra
  • Vår nya ödmjuka personlighet skall växa – genom och i nåd

Avguderi är inte enbart att tillbe en gudabild eller helgonbild. Avguderi är längtan efter ngn eller ngt på ett sådant sätt att den längtan blir livets mål och mening.

Uppblåst personlighet handlar om mitt uppträde mot andra. Paulus nämner vrede, oförskämdhet, elakhet, vårt tal…

Ödmjuk personlighet är den uppblåsta personlighetens motsats. Den handlar om medkänsla, vänlighet, överseende…

Vi som omvänt oss – gjort det radikala – är Guds utvalda, heliga och älskade, i Hans nåd! När vi tar emot himmelriket, blir vi himmelrikets ambassadörer. Frälsning innebär en konkret, men också pågående förändring. Vi måste vaka och lära oss skillnaden på förförelse och förändring. Guds nåd är allt vi behöver. Nåden bygger vi därefter på – men vi bygger den inte.

Dela eller skriv utShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print