Kolosserbrevet (7) – salt

salt

Kol 3:18 – 4:6

Salt används på många ställen i Guds Ord som ”funktionsbeskrivning” för hur en Kristustroendes liv skall utformas.

  • ”Ni är jordens salt!”
  • ”Salt är bra, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska ni då få det salt igen? Ha salt i er och håll fred med varandra!”

Men kan det bli för mycket av ”det goda”?

”Var visa när ni möter de utomstående och ta vara på varje tillfälle. Ert tal ska alltid vara vänligt, kryddat med salt, så att ni vet hur ni ska svara var och en.”, skriver Paulus till kolosserna. ”Ha salt i er och håll fred med varandra!”, säger Jesus till lärjungarna.

Salt är ett mineral, med dubbel verkan på mänskligt liv. För lite ger upphov till hyponatremi, för mycket, å andra sidan, skapar hypernatremi. Salt måste finnas, men måste ha rätt balans. Salt påverkar också vår natur. Vägsaltsförespråkarna hävdar att det har ringa betydelse, andra hävdar tvärt om. Klart är att salt påverkar positivt… men också negativt.

I sin förmaning till kolosserna, uppmanar Paulus dem att vara visa, när de möter människor i sin omgivning, han säger ungefär:

”Ta vara på varje tillfälle, men var visa när ni svarar dem. Tala alltid till dem med vänlighet, förstärk ert ord med salt, men använd saltet som krydda, en tillsats med förstärkande effekt, inte som gift.”

Jesus säger samma sak: ”Ha salt i er och håll fred…” Dvs säg sanningen, men framför den så att den inte äventyrar möjligheten att behålla initiativet i samtalet.

Till och från i historien – så väl som nutiden – bejublas ensidigt kristna som tar ordet ”salt” till ny men negativ nivå. Man låter sitt ord salta budskapet så att det fräter bort – dödar – all möjlighet till vidare samtal och förståelse. Man bygger, med sina saltade ord en mur, som hindrar fortsatt givande kommunikation, innan de gett avsett resultat. Muren blir så hög att den inte bara hindrar samtalet utan den blir också ett oöverstigligt hinder för motparten att passera.

”Den som dör utan att tro på Jesus hamnar i helvetet!” Homosexuella är samhällets cancersvulster.” Jo, det är av många bejublade salta ord. Men hur mycket liv föder de? Hur många livgivande samtal dödar de? Ja, de skapar tveklöst debatt, men det är fel att tro att en debatt, med nödvändighet är positiv. Samtal bygger liv – debatter bygger och förstärker oftast murar.

Man skall kryddad sina ord med sälta, men inte salta så att de dödar.

Dela eller skriv utShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print