Profetior för Sverige – 02 – Birger Claessons syner del 1

Birger Claessons syner
del 1

alvsnabben

I mitt förra inlägg citerade jag Birger Claesson. Kanske kände du inte igen denna text, eller titel på boken jag citerade från? Detta är inte konstigt! Birger Claesson fick flera tilltal (eller syner), vissa av dem är återgivna av andra författare, medan han själv – förutom också andra böcker – skrev om två om sina syner i: Dom över Sverige – 1951 och Ny uppenbarelse om Sveriges ödestimma – 1952.

”Dom över Sverige” är Birger Claessons i särklass mest kända profetiska skrift, kanske är den mest kända av alla svenska profetiska böcker. Möjligen är Anton Johanssons ”Syner om världens framtid”, som gavs ut första gången 1918, ngt mer spridd. Denna syn är dock inte unik för enbart Sveriges, utan som titeln säger avser den också ”… världens framtid”.

Synen ”Dom över Sverige” finns utlagd på många hemsidor, så eg vore det enklast att bara länka till ngn annan. Men jag väljer ändå att scanna in den på nytt och ”leverera den” i det skick den är. Dock med ett inledande tillägg: I den andra av hans två profetiska skrifter, finns en anm. som avser hans första skrift. Varför detta inte funnits med där, utan inflikats i den andra vet jag inte. Men jag väljer att börja återger Birger Claessons syner med det stycke, som i den skriften bär titeln:

”UTTALANDEN AV CHEFEN FÖR OSTKUSTENS MARINDISTRIKT, KONTERAMIRAL EKSTRAND 1951.”

Ekstrands uttalande styrker Birger Claessons syn som militärt realistisk, och förklara skeendet som militärt “driven strategi”. (Om: Konteramiral Ekstrand.)

”Jag måste erkänna”, berättar konteramiral Ekstrand, ”att jag fann visionen märklig. Jag skulle inte vilja avvisa den som oriktig. Det mesta som sades i pastorns uppenbarelse var strategiskt riktigt, ja, det hela var till och med så skickligt uträknat, att jag knappt tror, att någon, som inte är någorlunda insatt i det militära, skulle kunna prestera en så pass driven strategi, annat än av en ren slump naturligtvis.

Operationen förutsätter, att Danmark är ockuperat på förhand av den fientliga makten. Det är ju inte otänkbart, eftersom det i detta fall skulle röra sig om ett stort krigs slutskede. Hela anfallsplanen påminner förresten om den bekanta tyska planen för en ockupation av Sverige. Pastor Claesson kan knappast tänkas ha tagit del av denna. Även pastorns detaljbeskrivningar från de olika fronterna stämmer väl överens med vad som kan tänkas ske vid ett eventuellt anfall mot Sverige.”

Vidare säger Ekstrand:

”Detta skall Ni förkunna för hela svenska folket så långt Ni orkar, ty det enda som skall rädda Sverige denna gång är, att svenska folket blir moraliskt uppbyggt på den gamla kristna grunden.”

 

Dela eller skriv utShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print