En enda väg

12 september 2020

Och ingen känner Sonen utom Fadern, inte heller känner någon Fadern utom Sonen, och den som Sonen vill uppenbara det för.

ur Matt 11:27

_____

Säkert har du hört religionshumanister, lära att det finns flera vägar till Gud: Lyssna inte till dem!  Oavsett titel eller teologisk utbildning är de förledare!

Vi kan inte förkasta Bibelord där Jesu själv säger att: Det finns bara en väg! För det gör vi ju, om vi lär något annat.