Selektiv Gudsbild

15 september 2020

Herren är sen till vrede men stor i kraft, han låter ingen gå ostraffad.

ur Nahum 1:3

____

Kan jag bestämma hurdan Gud är? Bestämma att Gud bara är den välsignande! Men är inte det en ensidig bild? 

Finns det inte fler?

Gud – enligt GT – är bl.a. både välsignande och tillrättavisande i sitt förhållande till Israel – judarna. Vi är som frälsta inympade i olivträdet. Men är vi som inympade undantagna från Hans förväntningar och tillrättavisande?