Vårt livs vittnesbörd

17 september 2020

Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och i stället leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är…

Titus 2:11-12

____

Denna Guds nåd är en gåva. Den har sin kraft och legitimitet i att: Han (Jesus Kristus) har offrat sig för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett eget folk… (Titus 2:14)

Låt oss därför inte frestas att negligera Hans vilja för våra liv. Våra liv är ett öppet vittnesbörd om vad Han betyder för oss.