Vandra i Guds rike

19 oktober 2020

Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma, svarade han: “Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Ingen ska kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike är mitt ibland er.”

Luk 17:20-21

_____

Jesus är vägen till Fadern. Vägen har inte Guds rike som ett avlägset mål – vi är redan där, genom Andens nyfödelse.

Vägen är inte kantad med villkor, utan med vägens lärande.

Vi behöver omformas av Anden, för att harmonieras med Gudsrikets ton, i en värld av larmande disharmonier.