Tacksamhet

2 november 2020

Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan.

Kol 3:16


Tacksamhet bygger upp! Guds Ord uppmanar till att tack och till tacksamhet. Första och största källan till tacksamhet är vår frälsning och relation med Gud.

Motsats till att vara tacksam är att vara otacksam. Många gånger bottnar detta i avundsjuka.

Vi måste vara medvetna om att vi påverkas, både fysiskt och psykiskt, av hur vi väljer att leva: i tacksamhet, respektive otacksamhet – i förnöjsamhet, respektive avundsjuka?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *