Förförelsen – 6

Förförelsens tid: 1

Han ska stadfästa ett förbund med de många under en vecka…

ur vers 27, Dan 9:26-27

_____

Vad har nu det jag skriver om förföraren, vilddjuret – också kallad Antikrist – för betydelse? Skapar det inte lönlösa diskussioner, något man hånfullt kan plockar poäng på, genom uttalanden som: “Jag väntar inte på, Antikrist jag väntar på Kristus!”

För 20 år sedan, hade jag – om än med försiktighet – menat att “beträffande Antikrist” kan och behöver vi nog inget veta. Jag var då övertygad om ett uppryckande före vedermödan – inget andra alternativ fanns. Detta skulle ske blixtsnabbt, samtidigt som Antikrist skulle komma med förföljelse och lidande för de ofrälsta. De frälsta skulle aldrig behöva möta Antikrist.

Idag ser jag på Antikrist – med avsikt på uppryckandet och vedermödan – på annat sätt. Jag hävdar, att ett arrogant betraktande av frågorna runt honom kan bli förödande! 

Arbete och lön

Så ska de sista bli de första och de första bli de sista.

 vers16, ur Matt 20:8-16

____

Hur blir vår lön? Skall jag känna missmod och må dåligt, då jag tycker mig gjort så lite för Jesus?

Guds värdemätare är av annat slag än världens. Sanningen är, att det inte är antal arbetade timmar – det mätbara – som räknas, utan möjlighet och villighet.

Kanske får inte världsevangelisten den största lönen. Kanske får han eller hon samma lön som mamman eller pappan i den socialt sämst lottade familjen, som dagligen – i bön och handling – gör allt för att föra sin barn till Kristus.

I mediaskugga

… har under senaste halvåret händelserna i Mellanöstern fått utspela sig. Kamouflerat av corona har, de förändrade maktpositionerna där lämnats ganska oannonserade – medvetet eller omedvetet? Israel står ju generellt inte högt på medias bevakningslista – om inte Israel försvarar sig…

I denna länk påminner Holger Nilsson oss om vikten att inte tappa bort händelserna i den del av världen.

___

Farligt maktspel

flammor

27/6 2020

Kristen glädje

“Men gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är skrivna i himlen.”

Luk 10:10, läs gärna Fil 4:4-7

_____

Guds Ord talar mycket om glädje, men det är skillnad på glädje och glädje. 

Den glädje vi får ha som frälsta är en djup och evig glädje baserad på Guds nåd, Guds omsorg, Guds löften osv – den bottnar i Gud.

Den glädjen får vi alltid vandra i även om stundens omständigheter kanske är annorlunda. Den glädjen kan ingen ta ifrån oss! Den glädjen får vi förankra våra liv i – med tanke och tacksamhet.

Förförelsen – 5

Förföraren: 4 – huvud

“Nu vill jag att ni ska veta att Kristus är varje mans huvud, att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud.”

1 Kor 11:3

_____

Med begreppet huvud avses idag ofta intelligens. I äldre tid symboliserad huvud position och ansvar.

Vilddjurets huvuden pekar på ledande ställningar och ansvar.

Om vilddjurets sju huvuden, syftar på kommande positioner i en ny världsordning, kan de avse ledarskap för mäktiga organisationer typ: WHO – Världshälsoorganisationen, FN – Förenta Nationerna, RKK – Romersk-Katolska Kyrkan, WBG – Världsbanken m.fl.

Medan horn talar om vilddjurets auktoritet genom brutal fysisk makt och styrka, talar huvuden om vilddjurets auktoritet genom befattningspositioner.

Förförelsen – 4

Förföraren: 3 – Horn och Kronor

Det hade tio horn och sju huvuden och tio kronor på sina horn, och hädiska namn på sina huvuden.

vers 1, ur  Upp 13:1-4

____

I djurens värd uppvisar horn makt och styrka – så också i människans.

Vem har inte sett bilder över militärparader. De slår ann en ton av folkfest, med leende medborgare och överhuvuden, men är förtäckta uppvisningar av horn de förfogar över.

Kan horn symboliserar: militär, polis, öppen övervakning, hemliga organisationer för angiver, domstolar, fängelser, utrotnings läger, mm. Och kan kronorna symbolisera hans oinskränkta makt över dessa. 

En människa – ett toppstyrande “vilddjur” – som omedelbart avlägsnar alla som ifrågasätter.    

Förförelsen – 3

Förföraren: 3 – En Hen?

Det hade tio horn och sju huvuden och tio kronor på sina horn, och hädiska namn på sina huvuden.

vers 1, ur  Upp 13:1-4

____

Vilddjuret – en människa?

Vilddjuret ges inte något genus ovan. Vilddjuret är ett det. Har detta en förbisedd betydelse? Kan denna könlöshet var profetiskt graverande? Kan Vilddjuret vara öppet asexuellt, fysiskt könlöst eller både och… en personifierad “hen”?

Asexuallitet är ett begrepp som ännu är ganska okänt. Enbart ca 1 procent av alla räknas som asexuella. Det handlar inte om liv i celibat eller tillfällig nedgång avs sexlust, utan om en medfödd personlighet, beskriven först i  slutet av 1900-talet.

Förförelsen – 2

Förföraren: 1 – vilddjuret

Och jag såg ett vilddjur komma upp ur havet.

vers 1, ur  Upp 13:1-4

____

Den slutliga förförelsen kommer inte via någon synlig demon, utan i via en vanlig människa ur människohavet. Intagen av djävulen, blir människa inte ett fysiskt vilddjur, men en av djävulen andligt intagen människa. (Jmf Jesu dop Matt 3:16-17)

Djävulen kommer välja/forma “vilddjuret” med en unik personlighet – makten att förför människor – och förse det med hjälp.

En hjälp är dagens mediatekniken. På några timmer kan världen stå inför både hot och löften. Gensvar skulle snabbt kunna växa till en gigantisk rörelse. Kanske tvings samhällen “av säkerhetsskäl…” in under undantagslagar och motreaktioner via bloggar, Facebook, YouTube… tystas ned. 

Förförelsen – 1

Ett skede

Förförelser måste komma, men ve den människa genom vilken förförelsen kommer.

vers 7, ur  Matt 18:3-7

____

Förförelser och förförelsen – plural och singular. Något som är allmänt och någon som är specifik.

Förförelser är också ett tidlöst begrepp och skede – så inte med förförelsen. Förförelser har förkommit, förekommer och kommer att förekomma in till änden. Medan förförelsen är en markant händelse, ett markant skeende – ensamt i sitt slag.

Förförelser och förförelsen följer samma numerus som antikrister och Antikrist. I sin ordform är förförelser obestämd form – ordet syftar på flertal – medan förförelsen är bestämd form.

Förförelsen är utpekad som ett unikt och specifikt skeende, ett omfattande förödande andligt bedrägeri och samtidigt ett tidstecken – med evig konsekvens.

Som en dag

Lär oss att våra dagar är räknade, så att vi får visa hjärtan.

Ps 90:1, läs gärna Matt: 18:1-5

_____

Det sägs att många av världens rikaste bygger skyddsrum för miljarder. Skydd för sin överlevnad inför en kommande katastrof. Men till vad har de då tänk sig stiga ut ur dessa…

Vi är kroppsligen gräs – liksom Bill Gates, Mark Zuckerberg, Georg Soros. De var av samma slag, Rockefeller, Carnegie, Ford…

Det vi är – här och nu – som en av solens dagliga vandringar över himlavalvet. Det vi skall bli är något annat, med annat tidsperspektiv! Är vi beredda?