Lokala grupper

Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar.

Joh 13:34-35

_____

I går natt hade jag en dröm jag måste få berätta.

Drömmen var fantastisk och i drömmens sammanhang grät jag glädjetårar – de fanns kvar i verkligheten när jag vaknade.

Jag drömde att vi var en grupp frälsta med ganska “omöjliga” samfundsbakgrunder, men vi träffades helt utan relation till dessa. Vi träffades för att vi var frälsta av nåd och för att vi, i den sena och allvarliga tid vi levde, upplevde en stark kallelse att vittna. Inte om organisationers och kyrkors läror, utan om Bibelns sanningen, om Jesu Kristi frälsande nåd.

Detta var inte samfunds organiserat, inte ens församlings organiserat. Det var liv på gräsrotsnivå, i lokala områdesgrupper med ett brinnande mål: 

Verka för att rädda så många som möjligt till att förstå och emot Jesu Kristi nåd, med vi ännu kunde verkan – medan det ännu inte var för sent.

Bränna koranen – eller annan litteratur?

Många av dem som hade blivit troende kom nu och bekände öppet vad de tidigare hade gjort. Åtskilliga av dem som hade utövat magi samlade ihop sina böcker och brände dem offentligt. Man räknade ut vad de var värda och kom fram till femtiotusen silverdrakmer.

Apg 19:18-19

_____

För eftertanke:

Är det rätt att bränna koranen eller annan litteratur?

Jag skulle aldrig göra det vare sig i protest, för publicitet, eller för att pröva ordningslagarna. Jag vill bemöta böcker med Guds sanning! Om inte Hans sanning räcker…, då har jag gjort vad Guds kärlek ger utrymme för.

Hur är det då med böckerna ovan? Vittnar inte de för bokbränningar? Nej!

Bokbränningen där var en bekännelse av den egna synden och ett offentligt avståndstagande till det egna forna handlandet.

Om en muslim blir frälst och slänger bort eller bränner upp sin koran är det en överlåtelsehandling, ett tecken på att muslimen lämnat sitt gamla och börja på nytt.

Men om en kristen köper en koran – eller någon annan bok – för att offentligt kunna bränna den, är det en kärlekslös provokation. 

Jag har svårt att tro att Jesus skull gjort något likande.

_____

Utmaning

Titta över vad du har i bokhyllan och släng det som inte skall vara där! Snusk, våld, ockultism…! Skänk det inte! Sprid inte vad Jesus aldrig skulle dela – släng det!  

Läsa det man ser

***

I går, den 27 aug, var det en riktig vacker dag här i Mullsjö, några mil norr om Jönköping – och jag kunde bara inte göra annat än att gå ut och njuta.

Jag fick, när jag följde skogsvägen, ett uppdrag av Gud. Att ta några enkla bilder med en gemensam hälsning och förmedla dem till dig. Det handlar om att läsa vad man ser. Bilden ovan är en av tre, nedan ser du de två andra.

***

***

***

Vad är det du läser i dessa bilder, vad är det för hälsning de förmedlar, vad är det för budskap?

Jag fick en hälsning till dem, redan innan jag tog dem, ett Bibelord, ett Jesu ord. En uppmaning till dig, att:

Fortsätt läsa “Läsa det man ser”

Dubbelt medborgarskap

Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre, eller hålla fast vid den ene och förakta den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.

Matt 6:24

_____

I våra dagar, med vår tids ordning, söker många dubbelt medborgarskap. Som frälsta söker vi inte dubbelt medborgarskap, vi lever redan i det. Den dag vi låter Jesus Kristus föda oss på nytt, erhåller vi dubbla medborgarskap – i världen och i himmelriket

Medan dubbelt medborgarskap i nischer av världsriket kan innebära lockelser, måste vi, som frälsta, vara observanta på dess motsats. Vårt medborgarskap i världen, får aldrig locka oss till åsidosättande av medborgarskap i himmelen. 

Vi kan inte fullödigt tjäna två herrar som står i konflikt med varandra. Antingen tjänar vi den ena eller den andra! Vi – skall tjäna himmelrikets Herre – i denna världen!

Vi lever – som frälsta – i världen en kort tid, men har ett evigt, oersättligt uppdrag och budskap. Låt oss inte lockas att ta till oss världen, utan ge världen Jesus Kristus. 

HBTQ för frälsta – 5

Hjälpa eller “stjälpa

Pröva vad som gläder Herren. Var inte delaktiga i mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem i stället.

Ef 5:10-11

_____

Stjälpa ovan, är avsiktligt provocerande. Som troende skall vi självklart inte stjälpa, men vara tydliga. “BTQ” är odiskutabel demonstrerad ondska! Sista tidens laglöshet öppet exponerad. Förförelse för att göra rätt till fel och fel till rätt. Men när det gäller “H”, låt oss vara försiktiga i vårt bemötande.

Jag avser de “genuint” homosexuella. En liten grupp människor, som gisslantagits av “BTQ”-rörelsen och blivit en känslomässig bricka i spelet för fri, öppen och ohämad perversion.

Å ena sidan är “H” inte vare sig normalt eller rätt. Bibeln är tydlig i detta. Och “H” är inte grund för vare sig tillfällig eller permanent förbindelse. 

Å andra sidan lever vi ännu i en trasig värld, en värld som trasas sönder allt mer, då den är i den Ondes våld.

“BTQ” handlar om ohämmad pervers lusta, men “H” kan handla om medfödd läggning eller tidig påverkan.

Jag menar, att vi därmed inte får utesluta “H-personer” ur vår gemenskap, så länge de kämpar – ja, även om de faller. Om de däremot ställer sig på barrikaderna, tillsammans med “BTQ” anhängarna, är det något annat. Då agerar dessa personer aktivt för ett “legaliserande” av upproret mot Gud och Guds Ord. 

Detta får vi aldrig acceptera!  

HBTQ för frälsta – 4

Störst av allt är inte eros

Så blir de nu bestående, tron, hoppet och kärleken, dessa tre; men störst bland dem är kärleken.

1 Kor 13:13 (1917 års översättning)

_____

Ett argument som HBTQ:are ofta tar i sin mun, är orden: Störst av allt är kärleken! De söker därmed rentvå sin “kärlek” med ord ur Bibeln. Men den kärlek Guds Ord talar om där är inte eros, utan agape.

Ett underbart ord, ett löfte till oss som väljer Gud som vår Herre. Även om vår tro sviktar, och med den vårt hopp, så över vinner Hans kärlek vår brist i tro och hopp. Ja, i mitt allra djupaste tvivel älskar Han mig fria från mina brister, när jag väljer Honom som Herre.

Agape – Hans kärlek som är “störst” – får inte förfulas, förringas och medvetet sammanblandas med den kärlek som betecknas som eros.

Agape är den utgivande kärleken. Jesu kärlek till dig och mig som manifesteras och omsätt i handling – till vår frälsning –  i Hans död på korset.

Att förmörka uttrycket “störst bland dem är kärleken” – som handlar om Guds kärlek, agape – och ersätta agape med eros, är grovt hånfullt. 

Syskon! Avslöja – inför varandra – vad HBTQ står för och gå inte HBTQs vägar…

HBTQ för frälsta – 3

Q

Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det som är onaturligt. På samma sätt lämnade männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män gjorde skamliga saker med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse.

Rom 1:26-27

_____

De flesta av oss vet vad HBT betyder men vad betyder Q – mer än att det är en förkortning av Queer?

Ja queer betyder inget och ändå allt. Queer är en term som innefattar allt som inte finns inom begreppen HBT. Queer inbegriper former av sexualitet som inte är ömsint och heterosexuell. 

 För all form av sexualitet så som: sadism, pedofilism, nekrofilism, tidelag, “kemsex”, perversion av alla slag… allt sådant sammanfattas i begreppet queer och allt sådant som ännu inte ens har något eget namn. Allt som tveklöst går emot Guds vilja.

När Paulus ovan talar om att överge det naturliga mellan man och kvinna – det vi idag kallar heteronormen – är motsatsen att män upptänds av begär till män och  kvinnor till kvinnor. I dag är gränserna sprängda och genom begreppet queer totalt upplösta!

Hur kan någon enda, som kristen, stötta utlevnad av denna form av sexualitet?

Syskon vi måste vakna! Ta avstånd från HBTQ och informera om HBTQ, i ljuset av Guds Ord. Vi skall inte döma världens barn nu, men hålla oss själva obesmittade.

HBTQ för frälsta – 2

Regnbågen

Min båge sätter jag i skyn, och den ska vara tecknet på förbundet mellan mig och jorden. 

1 Mos 9:13 

_____

Varje gång jag ser regnbågen upplever jag en speciell känsla av trygghet och lugn. För medan jag ser Gud som Skaparen, i allt från blommorna till stjärnevärlden, utgör regnbågen symbolen för Gud som Den Högste. Hans löften och kärlek står över allt och alla. Gud är fullkomlig och som ett bevittnande av detta finns regnbågen, med ett specifikt antal färger.

I Guds ord, har numerärer specifika symbolvärden. 

7 står i Guds Ord bl.a. för Guds fullkomlighet – det är Guds tal. Också människan har ett talvärde – hennes talvärdet är 6. Ett steg under Guds – nästan… men inte fullt ut lika. 

6 representerar ofullkomlighet men också uppror. Upproret – personifierad i Antikrist – kommer ha den trefaldigade sexan som symbol – 666. Att trefaldigt upprepa, betyder att starkt belägga, föra till bevis, understryka.

Färgcirkeln du ser i “omslaget” för denna serie innehåller regnbågens 7 färger.

I regnbågsflaggan färgantal avslöjas hur människan, i sin ofullkomlighet, tydliggör och förstärker sitt uppror. Räknar du den regnbågens färger, består den bara av 6 olika. Därmed avslöjar, ja manifestera HBTQ-rörelsen, i sin ikon ett uttalat uppror mot Gud och Guds ordning.

Jag anser tveklöst: Detta uppror skall vi som frälsta inte ta del i!

HBTQ för frälsta – 1

Inledning

Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. 

1 Mos 1:27

Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de ska bli ett kött.

1 Mos 2:24

_____

Missuppfatta inte huvudrubriken! Detta är inget uppmuntrande till delaktighet i HBTQ – inte ens till ett accepterande. 

Nej detta är ett skärskådande av HBTQ ur ett Bibliskt perspektiv. HBTQ är inget för frälsta! Men frälsta behöver förstå HBTQ och vad Bibeln lär.

Jag vill betona att mina ord inte är riktade till världen!

Är du homosexuell och frälst, vill jag understyrka att jag inte vill skuldbelägga dig. 

Min övertygelse, är att få är otvetydigt homosexuella från födseln – därmed vänder jag mig mot att det skulle vara “normalt” att vara homosexuell. Men jag vet att skapelsen ännu är trasig och i enskilda fall är jag övertygad, om att män och kvinnor kan födas med en stark ensidig dragning åt egna könet. 

I dessa fall – enbart du själv bär på sanningen – måste jag erkänna, att jag har inget råd att ge dig. Jag är dock fullkomligt övertygad om att Gud inte kommer döma någon, oaktat hur han eller hon är född. Men jag är lika fullkomligt övertygad att frälsta inte kan leva ett tygellöst utsvävande, under sexuella lockelser!

Därför får inte sanningen förmörkas för massan, för att skydda fåtalet. HBTQ basunerar ut en lära om en “frihet”, som går emot Guds Ord. Sanningen måste Guds frälsta få höra.

Rättvisa eller avundsjuka

Vid högtiden brukade ståthållaren frige en fånge, en som de själva önskade. Just då hade man en beryktad fånge som hette Barabbas. När de nu var samlade, frågade Pilatus dem: “Vem vill ni att jag ska frige åt er: Barabbas eller Jesus som kallas Messias?” Han visste nämligen att det var av avund som de hade utlämnat honom.

Matt 27:15-18

_____ 

Texten ovan handlar om avund. Det var inte i botten religiös övertygelse och renlärighet, som drev “översteprästerna och den äldste” att driva igenom korsfästelsen av Jesu. 

Pilatus genomskådade detta och förstod att det var avund, Jesus vann alltför många anhängare…

Avund är synd. Rättvisa är en sak, den skall gälla. Men vi måste noga passa på oss själva, för gränsen mellan rättvisa och avund är ibland inte helt uppenbar.

Är det ur ett rent rättviseperspektiv vi betraktar vad som sker, eller är det ur ett avundsjukeperspektiv?