UNDERVISNINGEN om ändetiden – 3

Då ska man utlämna er åt lidande och döda er, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull.

Matt 24:9

_____

Läran om ändetiden får aldrig sluta med enbart nyfiken fascination – den är mycket mer.

Undervisningen om ändens tid är Gud kärleksfulla och omsorgsfulla uppmaning och varning. Vi måste ta den till oss och förstå dess syfte.

För vissa har denna undervisning blivit som ett rött skynke som man antingen attackerar eller vänder sig bort ifrån. Men undervisningen är Guds omtanke.

  • Vi behöver vara beredda på mostånde, tom förföljelse!
  • Vi behöver vara beredda på förförelse!

I väst världen och inte minst i Sverige, har vi varit förskonade från detta, men det har och kommer att förändras. 

Förförelsen är redan här och motstånd anar vi, i att vi börjar kringrännas av politiska förslag, som hbtq-rörelsens lobbyister framkallat. Men lobbyisterna kommer också påverkan på “vanligt folks” moraluppfattning, som i sin tur utformas till självklara “humanistiska lagar”.

Motstånd och förförelse går hand i hand i ändens tid. Vi måste våga lyssna till Bibelns undervisning och sätta in varningarna i vår tid.

Vad o var är din talent?

Han kallade till sig sina tjänare och anförtrodde dem sin förmögenhet.

Vers 14, ur Matt 25:14-30

_____

Man kan reagera olika när man läser texten om talenterna. Berättelsen om tjänarna som förvaltade dem så de gav dubbelt i återbäring och fick beröm, och tjänaren som grävde ner pundet och fick klander och straff. 

Man kan känna inspiration, man kan känna en till synes omöjligt högt ställd förväntan och man kan känna förtvivlan. Vi vet kanske inte ens vad pund vi fått…

Vad är då svaret för denna situation – att man inte vet vad Han vill? Vi söker Hans vilja!

Jesus vill inte att vi skall lev med egoismen som enda moroten – jag och mitt. Han ger oss var och en vad vi förmår att förvalta. Han kräver inga underverk av oss, dessa står Han själv för. Men Han väntar att vi vill vara Hans förvaltare.

Kanske är tiden inte inne? Men fortsätt med tålamod och aktiv vila – umgänget med Honom i Bibelläsning och bön – söka Hans vilja för ditt liv.

UNDERVISNINGEN om ändetiden – 2

Vi har tagit avstånd från allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord, utan lägger öppet fram sanningen…

2 Kor 4:2

_____

Läran om ändetiden får aldrig bli en lära som utformas som fiction!

I våra dagar är talet om NWO ett allmänt begrepp. Det är ok att som icke kristen tala och skriva om detta utan att tro på Gud. Men vi måsta bli tydliga avs. skillnaden mellan NWO-läran och Bibelns lära om ändens tid.

NWO snubblar fram mellan att fantasy och konspiration. Bibelns undervisning om Antikrist är Guds varning om något som skall komma, det uttrycker inte något om eller kanske!

Jag skall erkänna att jag genom åren varit otydlig att skilja mellan NWO och Antikrists ändetid. Men jag uppfattar att här måste bli en förändring. 

Talet om Antikrist är ingen fantasy! Antikrist är inte i första hand satelliter, chip, övervakningssystem, kodsystem osv. 

Antikrist är en andemakt! Han kommer att förkroppsligas för en intensiv människojakt i ändens tid.

Renat Guld

Jag råder dig att köpa guld av mig som är renat i eld så att du blir rik, och vita kläder att skyla dig med så att din skamliga nakenhet inte syns, och salva att smörja dina ögon med så att du kan se.

Upp 3:18

_____

Församlingsbreven – Upp kap 2 och 3 – kan läsas som brev till församlingar som fanns vid tiden då de skrivs. Men det finns också möjligheter att läsa dem som brev till Guds församling vid olika tidsskeden i historien. Så skull då brevet till Efesos, vara till första församlingsepoken och brevet till Laodicea till sista. 

Om jag antar denna tanke, ser jag att när vi når den sista församlingen har hälsningarna övergått från varningen: “Jag skall komma för att flytta din ljusstake.” (Upp2:5)

Via en signal till förberedelse: “Jag kommer snart.” (Upp 3:11)

Till att slutligt förkunna: “Jag står vi dörren och klappar.” (Upp3:20)

Genom den starka profetia i Guds Ord avs Jesu återkomst – landet Israels återupprättande (Matt 24:32) – förstår vi att vi lever i tiden då Han kommer mycket snart. Ja, “Han står vid dörren”!

Med det framtidsfacit i handen, är det nödvändigt att våga analysera vad som händer i Guds församling i dag och att ta Jesu uppmaning på största allvar! Det är hög tid att låta Jesus upprätta bruden. För hon tror hon är rik i sitt liberala, humanistiska tänkande. Hon tvingar Guds Ord foga och forma sig efter mänskliga tankebyggnader och blir genom detta: eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. (Upp 3:17)

UNDERVISNINGEN om ändetiden – 1

Så som det var under Noas dagar, så ska det vara när Människosonen kommer. Under dagarna före floden åt de och drack, de gifte sig och blev bortgifta ända till den dag…

Matt 24:37-38

_____

Läran om ändetiden får aldrig bli en egen nischad lära i kristen tro och undervisning!

Kunskapen och förståelsen om änden, leder inte per automatik till helgelse, djupare Gudsrelation eller “bättre” frälsning. 

Om någon vet något om ändetidens händelser är det denna världens härskare – djävulen. Han är besegrad, vet sitt slut, men blir inte frälst av det han vet. Kunskapen kommer han utnyttja så resultatinriktat som möjligt, för att dra med många i fördärvet.

Största målet är att få med Guds barn. Dessa är de han framför allt behöver agera inför – bara de uppresta kan fall och bara de kan utgöra ett hot mot hans plan!

Därför är förkunnelsen om ändetiden i Gud Ord så fyllt av varningar för förförelse och avfall. Denna undervisning får vi inte placera i en box för sig: “För att den är svår och känns otidsenlig!”