Hoppa till innehåll

Månad: augusti 2021

Kristen i ändens tid

Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. (Matt 24:14)

Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. (Matt 28:19-20)

Att som kristen förstå vart tiden lider är ytterst viktigt. Att utvärdera vårt agerande, i förhållande till tidens skeenden, måste vara en naturligt följd av detta. Här talar vi ex om att:

  • Ta vår gemenskap med Gud på allvar.
  • Förstå att prioritera vår vardag.
  • Kanske göra oss beredda att klara oss bättre själva i en nödsituation. Sådana tror jag kommer att komma allt tätare och bli allt mer märkbara.

Men låt oss föra tankarna ett steg vidare: Hur agerar vi som kristna utåt, i ändes tid? Drar vi oss tillbaka, söker skydd, tar betäckning, eller går vi på offensiven?

Slutet på allting är nära. Var därför kloka och nyktra så att ni kan be. (1 Pet 4:7)

Att ”vara beredd och planera för det värsta, men också be om det bästa” är rätt! Men låt oss också be om ledning att ännu mer våga peka på evangelium – medan tid och öppenhet finns. Låt oss ta bönen om att få vara Hans redskap på ännu större allvar. 

Ändetiden kommer allt närmare och jag tror inte vårt perspektiv inför denna tid bör vara alltför många år framåt! Hur använder vi tiden, både för att förbereda oss själva och för att väcka vår omgivning? Inför stundande skeenden gäller det självklart att se om både sin Gudsgemenskap och sitt eget hus. Men vi får inte låta talet om ändens tid stanna vid detta. Utan här också – med största medvetenhet – inbegripa min medmänniskas behov av frälsning.

1 kommentar

Byggandets process

“I honom blir också ni uppbyggda till en boning åt Gud genom Anden.”

Ef 2:22


Att klubba ett beslut att bygga ett hus – efter mer eller mindre lång tid för alla beslutsprocesser – är ett ögonblicks verk. Men från det att spaden sätts i jord, till huset är klart kan det gå år och årtionden. Då talar vi om ett hus av dött eller nästan dött material.

Men du och jag är ett levande material. Vi utsätts ständigt för ny influenser och tvingas reagera inför ständigt nya och växlande idéer och krav från vår omgivning. Vi är inget enkelt material för Anden att jobba med. Ibland måste vi hyvlas av, ibland måste vi byggas på. Vi måste alltid lyssna efter Anden och aldrig säga oss vara färdiga.

Lämna en hälsninge eller kommentar

Förnekandet

 

Det låter som en bok eller filmtitel, men det är både en resumé och ett fakta. Det har förnekats och betvivlats för länge!

En mångfald av teologer, samfundsledare, församlingsledare och “vanliga” kristna, har förringat, förnekat och förkastat – och det ibland ganska häftigt – talet om ändens tid under de sista 40-50 åren. Talet om Jesu återkomst har hamnat allt längre och längre ned som ämne för undervisning. Ja, allt sedan mitten på 70-talet – samtidigt med att Jesusrörelsen förklingade – har ämnet ansetts suspekt och behandlats som icke rumsrent, icke politiskt korrekt eller icke lämpligt: “Det är ju störande och anstötligt”.

Notera, att ett av de prediko- och samtalsämnen som ofta följt med den kristna väckelsens vågtoppar, har varit talet om ändens tid. Medan samma ämne, under väckelsens vågdalar, ofta har  förtigits och förringats. 

“Det där vet vi inget om!” Med de orden har man nu sedan mitten på 70-talet gömt och glömt vad Guds Ord säger och vad ett allt mer krympande antal “läsare” varnat för: “Det kommer en vedermöda – är du redo?”

Nu tycks vi ha denna verklighet just runt det tidsmässiga hörnet.  Domedagsprofeterna är nu de stora profana svenska medieaktörer som Expressen och Aftonbladet. Källor till deras varningar och artiklar, som har domedags syftande rubriker, är FNs och flera andra fristående organisationers rapporter om: 2030, 2040, 2050…? Jag behöver nog knappast länka till deras artiklar, du bör inte ha missat dem!

Vågar du då fortfarande förneka Guds Ord? Är det fortfarande din lilla värld av hem, hus, bilar, båtar, resor, karriär osv, som är ditt livs mål och mening? Eller vågar, vill du och orkar du greppa att det Guds Ord profeterat om inte är obegripliga sagor, utan en nära förestående verklighet.

Lämna en hälsninge eller kommentar

Köttets och Andens åker

Bedra inte er själva, Gud lurar man inte: det människan sår ska hon också skörda. Den som sår i sitt kött får av köttet skörda undergång, men den som sår i Anden får av Anden skörda evigt liv.

Gal 6:7-8


Vad är vår åker? Det är våra liv! Att så i denna åker, det är att förvalta våra liv.

De åkrar vi som frälsta har att förvalta är vårt kötts åker och vår Andes åker. Köttets åker, är denna världens, denna tidens och undergångens åker, medan Andens åker är evighetens och Gudsrikes åker.

Vi får inte luras att tro att köttets åker är den vikta av dessa två. Den åkern skall brännas upp och inget blir kvar – kvar blir det vi sått i Andens åker. Den sådden, blir tillslut vår skörd, den vi skall leva med i evighet.

Låt inte köttets åker få ta det och den tid vi ändå skall förlora, medans Andens åker, som vi kommer att få skörda, kommer visa sig ligga obrukad, fattig och förtorkad.

Lämna en hälsninge eller kommentar