Hoppa till innehåll

Månad: september 2021

Demokrativecka

Viste du att det är “KRISBEREDSKAPSVECKAN” just nu?

Den pågår från 27 sept- 4 oktober. Årets tema är demokrati – jag förknippar starkt detta ord med valfrihet och mänskliga rättigheter. 

Men är det inte så att det just nu diskuteras tvångsvaccinering och pågår en hetsjack på ovaccinerade? Samtidigt som man tar livet av små barn, utan att deras demokratiska rättigheter tagits hänsyn till.

6 kommentarer

Snart öppnar Sverige igen…?

Det innebär att något införande om vaccinpass inte kommer att bli aktuellt.
– Det förslag om vaccinationsbevis som är ute på remiss kommer inte att behöva användas för några evenemang, säger Amanda Lind.
Förslaget om vaccinationsbevis finns dock kvar och är ute på remiss, om smittan skulle öka igen.

Skriver Aftonbladet, den 24 september 2021. Men är inte detta dubbla budskap?
LÄNK: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/QyPL4A/ett-stort-steg-mot-det-liv-vi-hade-fore-pandemin


Låt oss backa till den 10 september 2021 och SVT:

Regeringen öppnar för att införa vaccinbevis och föreslår nu att det ska kunna börja användas vid behov, om smittspridningen ökar igen.
– Vi behöver ha en beredskap om läget skulle försämras , säger Lena Hallengren i en kommentar.

LÄNK: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/regeringen-lamnar-forslag-om-vaccinbevis-tankt-att-finnas-i-beredskap


Läget är alltså att just nu finns inga planer på ett vaccinpass/vaccinbevis. Men nu utreds och planeras för ett sådant.  Nu skall en möjlighet till begränsning konstrueras. Den skall sedan ligga i beredskap för att snabbt kunna införas, för att kringgärda den medborgerlig rörelse och handlingsfriheten för vissa grupper av människor. Det man talar om här är “vaccinpass”, men vilka andra kriterier kan inte i en framtid snabbt läggas till i dessa ny pass – för att användas som påtryckningsmedel?

Som Bibelläsare vågar jag påstå: 

Vi är inne i Jesus profetior om ändens tid – Matt 24:1 och 25:46 – och i Uppenbarelsebokens skeenden.

19 kommentarer

En äldre hälsning

Den 17 september i år -dvs 2021 – “hittade” jag en äldre anteckning jag gjort för ganska exakt fyra år sedan. Varför den legat gömd, eller hur det blivit så vet jag inte, jag tror aldrig jag berättat om den. Nu kom den dock i dagen och jag känner en oro för att på nytt glömma bort och gömma undan den utan att förmedlat den. Kanske har det funnits en mening med att den legat gömd till nu, men här och nu förmedlar jag dess budskap.


12 september 2017

I natt, ca 23:50 – jag tittade någon minut senare på väckarklockan som visade på 23:53 – vaknade jag och fick till mig följande korta ord:

”Nu går en dom över denna värld!”

Minst tre gånger till vaknade jag till dessa ord under den resterande natten. Om det är en bibelvers eller ej vet jag inte?

Men jag fick också ett stycke text på morgonen: Kol 3:1-17 – läs det gärna. De två första verserna lyder:

”Om ni nu har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden.”

Syskon!

Det är dags att väckas ur våra planer och tankar för vår jordiska välfärd. Vi får inte bygga fast oss här, vi tillhör himmelriket. Vi måste vara beredda att bryta upp, för att bli redskap på fält dit vi aldrig trott oss behöva förflyttas och vara beredda på att Guds församling, när som helst, kan få hembud.

Vår trygghet är inte i världens händer, utan i Jesu Kristi orubbliga händer. Vi måste låta Honom omsluta oss, på alla sidor. Då är vi under Segrarens beskydd.

11 kommentarer

Från Israel till Vaccinationspass – 73 år

Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. På samma sätt vet ni, när ni ser allt detta, att han är nära och står för dörren. Jag säger er sanningen: Det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker. (Matt 24: 32-33)

Fikonträdet, är i Bibeln en bild för Israel, landet återbildades 1948. Grundordet för “släkte” är γενεὰ (uttalas genea), dvs mer riktigt “generation”. Årtalet 1948 plus en generation (75-90 år), för oss till ca 2023-2038.

Och det tvingar alla – små och stora, rika och fattiga, fria och slavar – att ta emot ett märke på högra handen eller pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. Här krävs vishet. Den som har förstånd ska räkna ut vilddjurets tal, för det är en människas tal. Och dess tal är 666. (Upp 13:16-18)

“Det” ovan, är vilddjur nummer två. En varelse, person eller organissation som verkar för det första vilddjuret, det vi kallar Antikrist. Notera att Antkrist, när det andra vilddjuret börjar verka, redan finns på vår jord. Se vidare Upp 13:1-18.

Innebörd

Med oerhört snabba steg går vi nu in i den tid då ett vaccinpass (märke) kan komma att krävas i vårt land och redan krävs i vissa länder, för att få köpa mat. Den nuvarande databasen för vaccinpass innehåller inga uppgifter om vad du tycker avs “Vilddjuret”. Men över en natt kan en ny post införas i databasen.


UTAN OMSVEP:
Förstå i vilket tidsskede vi lever, vara vaken och fatta evighetsavgörande beslut nu! Bibelns 2000-åriga profetior, avs ändens tid, börjar i mycket rask takt uppfyllas.

2 kommentarer

Covid, vaccinet och Antikrist

När får vi ett 666-pass, tatuerat på hand eller panna?

Vad kan dessa ha gemensamt? Jo, det kan vara historiens och världens största och slutliga generalrepetition, inför den fas då man, kommer att införa märket – 666.

När Antikrist en gång kommit till makten eller i vart fall till någon form av position där han börjar ses som en stark, kanske och till och med universell ledare, kommer människor först utmanas, senare uppmanas och slutligen “tvingas” att hylla och underkasta sig honom. De flesta kommer tro att de gör något bra när de deltar i hyllningen. Andra kommer falla för myndigheter, medias, och kändisars påtryckningar – inklusive kristna ledargestalters…! De som inte står emot detta, kommer ganska snart att tvingas till det, genom någon form av 666-pass.

Dvs för de utan 666-pass medför det bl.a. att det blir svårt att kunna köpa mat.

Och det tvingar alla – små och stora, rika och fattiga, fria och slavar – att ta emot ett märke på högra handen eller pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. …dess tal är 666. (ur Upp 13:16-18)

Försök förstå den bakomliggande agendan i det som sker nu! Jag påstår INTE att vaccinpass är Antikrists märke! Men jag menar att man nu testar hur man skall bygga ett system för att via MANIPULATION genomföra märkningen.

2 kommentarer