2023

Herren har sagt:
Detta folk kommer nära med sin mun och ärar mig med sina läppar, men håller sitt hjärta långt ifrån mig. Därför är deras vördnad för mig bara ett inlärt människobud.
Se, därför ska jag än en gång göra underbara ting med detta folk, underbara och förunderliga. De visas vishet ska förgå, de förståndigas förstånd ska förmörkas.

Jes 29:13-14

Tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden. Jag har inte kommit för att sända fred, utan svärd. 

Matt 10:34

Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg, och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och blottat för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars.

Heb 4:12-13

Herren tillåter ingen att rycka dig ur Hans hand. Håller du dig till Honom – genom Bibelläsning och bön – kommer Han bevara dig!

Men lämnar du Honom – försummar eller går bort från Honom – blir du som ett nystädat och obevakat hus. Då blir du öppen för hungrig ondska och onda makter, intagen och bortrövad.

Du kan därför inte – inför det kommande – ”ta lätt” på din gemenskap med Honom. Håll dig till Honom, så att ingen kan röva bort dig.  

2023

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen