Vi är alla bärare

21 oktober 2020

Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag.

Gal 6:2

_______

Att bära varandras bördor kan göras på olika sätt. Meddelar vi tröstens ord eller utmaning, måste vi att ställa oss på nivå med den, vars bördor, vi vill bära – inte ovanför, med pekpinnar.


Man kan inte bära andras bördor,
utan att samtidigt känna tyngden av dem.

_______

Vi som är starka är skyldiga att bära de svagas svagheter och inte tjäna oss själva. Var och en av oss ska tjäna sin nästa till hans bästa och hans uppbyggelse. Kristus tjänade ju inte sig själv, utan som det står skrivet: ”Dina smädares smädelser föll över mig.”

Rom 15:1-3

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *