Vårt mål

21 september 2020

Vi ber att ni ska bli fyllda av kunskapen om hans vilja, med all andlig vishet och insikt. Målet är att ni ska leva värdigt Herren och behaga honom på alla sätt, genom att bära frukt i alla slags goda gärningar och växa i kunskapen om Gud.

 Ur Kol 1:9-10

_____

Vi behöver låta oss mättas med Guds Ord dagligen. Öppna oss för Anden, att smälta ner och in Ordet i våra liv. Ge tid att låta Anden växa i oss. 

I detta växande blir vi aldrig färdiga.