Övermåttans övertag

23 oktober 2020

Och en del föll bland törnen, och törnbuskarna växte upp och förkvävde det.

Matt 13:8


Medan några människor helt saknar trons rot, eller bara har en ytterst ytlig rot, har andra en bra rot – de både vet och vill! Men de saknar vaksamhet mot världens övermåtta – de låter sig kvävas.

Övermåtta – som kan vara av mycket varierande slag – blir deras “törne”.

Vi måste sätta gränser. I detta gränsdragande måste Ordet och bönen – gemenskapen med Fadern, Sonen och Anden – alltid få största rummet.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *