Förberedare

24 september 2020

Han ska gå före honom i Elias ande och kraft, för att vända fädernas hjärtan till barnen och ge de trotsiga ett rättfärdigt sinne och skaffa åt Herren ett folk som är berett.

Luk 1:17

_____

Johannes uppgift var att förbereda för Jesus.

Som frälsta måste vi förstå vårt uppdrag. Målet är inte egen ära, upphöjdhet, berömmelse, rikedom, framgång… sådant tillhör världens förförelse! 

Vi talar och handlar för att förbereda våra medmänniskor för Jesus.