Ansvarsfriheten förlorad

27 oktober 2020

Gud hade sagt: ”Ät inte av frukten på trädet mitt i lustgården, rör inte vid den, för då kommer ni att dö.” Men kvinnan tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man. Då öppnades deras ögonen och de såg att de var nakna.

Sammandrag av 1 Mos 3: 1-7


Både för och efter, var Adam och Eva nakna, vad som händ kan inte fullt ut förklaras. Men mänskligheten kom att ställa sig i en ny position inför Gud.

● Hon bröt med Gud, genom att sätta sin egen vilja före Hans.
● Hon tog sig kunskap om gott och ont¹⁾.

Som barn, utan kunskap, var hon oskyldig även om hon handlade fel. Nu blev hon medveten, ansvarig och skyldig.

_______

¹⁾ 1 Mos 3:22

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *