Judarna – Guds älskade tjänare (3)

Judarna – ÄR Guds tjänare

Bröder, jag vill att ni ska känna till denna hemlighet så att ni inte har för höga tankar om er själva: förhärdelse har drabbat en del av Israel, och så ska det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. 

Rom 11:25

De ska falla för svärdsegg och föras bort som fångar till alla hednafolk, och Jerusalem ska trampas av hedningar tills hedningarnas tider är fullbordade.

Luk 21:24

_____

Att vara Guds tjänare, i Guds tjänst, är ingen världslig framgångssaga.

  • Guds Son – Jesus Kristus – fick offra sitt liv: För oss!
  • Guds eget folk – judarna – kom att föras bort och förskingras: För oss!
  • Guds heliga stad – Jerusalem – kom att förtrampas av hedningarna: För oss!

Judarna är därmed genom förhärdelse och förskingrande ett ytterst aktivt, unikt och av Gud högt älskat folk, utvalda att på ett unikt sätt medverka i Hans plan för människans frälsning! 

Gud har gett dem en likgiltighetens ande, ögon som inte ser och öron som inte hör, ända till denna dag. …. Jag frågar nu: De har väl inte snubblat för att de skulle falla? Verkligen inte! Men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna, för att väcka deras avund.

ur Rom 11:8-12

Tror du på läran om ersättningsteologin – VÄND OM!  Guds plan är okränkbart kopplad till judarna – igår, idag, imorgon – DE kan aldrig ersättas!