Liten är stor

3 november 2020

“Den som tar emot det här barnet i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig. Den som är minst bland er alla, han är störst.”

Luk 9:48


Den som otvunget och utan beräkning har omsorg den minsta, har där igenom omsorg om vad Jesu har omsorg om. Den som har omsorg om vad Jesus har omsorg om, har också omsorg om vad Gud har omsorg om.

En enkel uppgift i Guds rike, som kanske helt saknar status, är därmed stor i Guds ögon. För det är inte uppgiftens storslagenhet som skapar ”storheter” där, utan hjärta och trofasthet också i det enkla.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *