Förståndig eller frälst

Den skriftlärde sade: “Du har rätt, Mästare, det är sant som du säger. Han är en, och det finns ingen annan än han. Och att älska honom av hela sitt hjärta och av hela sitt förnuft och av hela sin kraft och att älska sin nästa som sig själv, det är mer än alla brännoffer och andra offer.” När Jesus hörde att mannen hade svarat klokt, sade han till honom: “Du är inte långt från Guds rike.”

Mark 12:32-34

Förståndig eller frälst? Nej, det behöver självklart inte finnas en motsats mellan dessa ord, man kan ju vara både förståndig och frälst! Men det finns inte heller en automatisk koppling mellan begreppen. Man kan vara förståndigt utan att vara frälst.

Den skriftlärde i texten ovan tillhörde de förståndiga. Hans gåva att förstå, hade däremot inte sjunkit ned den den korta vägen från hjärna till hjärta.

Inför denna text inser vi att vi var och en behöver en tänka igenom hur vi har det. Hur djupt har våra instämmande nickanden sjunkit, till allt vi hört och läst av predikan, vittnesbörd, tilltal osv.

Man är inte frälst i hjärnan – man är det i hjärtat.