Övermåtta

6 november 2020

En del föll bland tistlar, och tistlarna sköt upp och kvävde det.

Matt 13:7


Medan vissa människors saknar trons rot, eller bara har en ytlig, har de ovan bra rot: De vet och vill! Men de är inte medvetna om övermåttans förbannelse. De låter sig kvävas.

Kvävande övermåtta kan bestå av mycket och allt kan bli till “törne”, tom det goda.

Vi måste sätta gränser. I detta gränsdragande måste Ordet och bönen – gemenskapen med Fadern, Sonen och Anden – alltid få största rummet.