Vad är nödvändigt?

7 november 2020

”… du bekymrar dig och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt.”

ur Luk 10:41-42


Martha, som Jesus talar till ovan, kan vara en bild av vår vilja att alltid hitta saker som måste göras eller förfinas. Martha är Marias motsats. Maria har förstått och valt det evigt viktiga – att sitta ned vi Mästarens fötter.

Vi behöver få mer av Marias anda i våra liv och våga fråga oss vad som är nödvändigt.