Andens manifestationer

När de hade kommit ungefär en halvmil ut fick de se Jesus komma gående på sjön och närma sig båten, och de blev förskräckta. Men han sade till dem: “Det Är Jag. Var inte rädda!” 

Joh 6:19-20


Texten är hämtad ur skildringen där Jesus kommer gående på sjön. Den bär en hälsning: Blunda inte för Jesu sätt att uppenbara sig på.

Jesus som går på vatten. Jesus som gör under. Jesus som uppväcker döda. Jesus utlovar oss sin Ande, genom vars kraft och vilja, vi skall få vara med om minst lika mycket som lärjungarna.

Jag vet att det finns mycket falskhet runt det andliga, ja mycket är tom farligt i detta – genom ondskans krafter. Men avfärda inte genast allt. Våga pröva det du tvivlar på, i ljuset av Guds Ord – samtala med någon du litar på.

Jag är rädd att många missar Guds uppmuntra och styrka i Andens skeenden, då man utestänger Guds uppenbarelse när den känns främmande. Upplever du osundhet, skall du definitivt vara avvaktande. Allt är inte av Gud, särskilt vill jag varna för den synkretistiska nyandligheten – ex New Age.

Men låt inte din styrka och hjälp i Guds kraft förkrympas, genom rädsla.

Not: Synkretism innebär att man “mixar” olika religioner till en ny lära.