Gå i vila

Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem.

Ef 2:10

***

”Stå upp och var starka i Mig”, säger Herren. 

”Det är dags nu, att börja om. Att rensa, göra rent, så ni kan vara frimodiga. Lämna det gamla bakom er. Men ni skall göra det med Mig, i Mig, genom Mig – genom Min kraft.” 

”Ni skall inte gå i egen kraft! Jag skall gå med er. Ni skall lyssna efter Min ledning, Mina ordrar. Inte gå före, inte komma efter, utan gå vid Min sida – varje stund.”

”Jag är både er kraft och er vila! Stå upp, var starka, följ Mig och vila i detta.”

***

Not: Detta är ett tilltal, en hälsning jag fick, den 9 januari 2023 (ca 7.30-7.45) och som jag vill dela med dig.

Gå i vila

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen