Accepterandes vila

Ofta förstår vi inte Guds vägar. Vi tänker: “Vad menar Du med detta?”. Det enda vi kan gör då är att acceptera att vi inte kan förstå och att vila i det. Profeten Jesaja säger:

“Vet du inte? Har du inte hört att Herren är en evig Gud som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött och mattas inte, hans förstånd kan inte utforskas.”

Jes 40:28

Gud har skapat jorden. Gud har skapat universum. Jorden är obeskrivbart liten, i jämförelse med universum och människan är obeskrivbart liten i förhållande till jorden. Vi kan omöjligt ta in människans förhållande till universum.

Ändå vet vi att Gud till och med håller räkning på var människas hårstrå. Allt vilar i Hans hand. Gud har en mening och en plan.

Vi kan aldrig förstå Han ordning och handlande. Våra tankar kan omöjligt omfatta Hans tankar. Ibland får vi nöja oss med att låte det förbli så – vi måste tillåta oss att vila, att ta till oss Jesu Kristi ord:

“Bekymra er inte för ert liv, vad ni ska äta eller dricka, eller för er kropp, vad ni ska klä er med.”

Matt 6:25