Kristen tro och Kristi frälsning – 1

Konsekvensen av Adams uppror

Trädet var lockande eftersom det gav förstånd, och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne, och han åt.

ur 1 Mos 3:6, läs gärna 1 Mos 3:1-7

_____

Konsekvens – låt mig belysa ordet.

En människa begår ett brott. Brottet utreds och en dom upprättas. Den reglerar straffet människan skall åläggas. Straff är konsekvensen av människans brott.

Men nu är det så att konsekvens inte alltid bara drabbar brottslingen. Brottet kan drabba många andra, dessa utsätts för en oförvållad konsekvens.

Adams uppror drabbade inte bara Adam. Det bröt itu gemenskapen mellan Gud och människan och förorsakade en Andlig konsekvens för alla – i tider framöver. För oss – människor – förblir konsekvensen oreparabel! Vi ställs alla, inför konsekvensen av Adams uppror – utanför gemenskap med Gud.      

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *