Äktenskapet – 2

Mellan vilka kön

Herren Gud sade: ”Det är inte bra att mannen är ensam. Jag ska göra en medhjälpare åt honom, en som är hans like.”… Och Herren Gud byggde en kvinna av revbenet som han tagit från mannen och förde fram henne till honom… Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de ska bli ett kött.

Ur 1 Mos 2:28-14


I denna serie talar jag om äktenskap mellan man och kvinna.

  • Gud och Guds Ord talar inte om annan form av äktenskap.
  • Guds skapelses fortbestånd förutsätter mannens och kvinnas sexuella gemenskap – bestämd att ske i äktenskapet.

Kunskapen, som ända från syndafallet varit på gott och ont, har ökat allt mer i sina respektive uttryck. Det är därmed inte konstigt att vi i våra dagar hör om nyheter som kullkastar mannens och kvinnans unika roll i mänsklighetens fortlevnad.

Detta är dock bara bevis på hur människan tar ytterligare steg bort från Gud och Guds Ordning och sätter sig över Honom och Hans gränser.

Satan söker i vår tid, krossa äktenskapet och de mycket starka bilder Gud ger genom det. Då äktenskapet förringas, förmörkas äktenskapets heliga symbolvärden – grunder för vår förståelse av gemenskapen med Jesus Kristus.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *