Äktenskapet – 3

Ett kött

Vet ni inte att era kroppar är delar i Kristi kropp? Ska jag ta delar av Kristi kropp och göra dem till ett med en prostituerads kropp? …vet ni inte att den som förenar sig med en prostituerad blir en enda kropp med henne? Det heter: De två ska bli ett kött. Men den som är förenad med Herren är en ande med honom.

U 1 Kor 6:15-17


Första påbudet Gud ger människan, är att mannen och kvinnan skall förena sig till ett kött. Äktenskapet, som markör, är det hägn där mannen och kvinna blir så intima, att de smälter samman till ett.

Detta är tveklöst Guds skapelses ordning: Ett livslångt förhållande, mellan man och kvinna!

Därmed får vi en praktisk – ja, helig – bild och ram för vårt förhållande till Gud.

Den pekar konkret på vår personliga förening med Jesus Kristus: Vi väljer Honom som Herre – ett nytt förbund, ett nytt liv skapas.

Detta förbund är evigt och får inte kränkas. Vi måste därför ta äktenskapet på heligt allvar: troheten på allvar, mannens och kvinnans särprägel på allvar.

Det som sker i frälsningen, är att vi förenas med Jesus Kristus, blir Hans bror och därmed – liksom Honom – Andligen Guds egna barn.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *