Äktenskapet – 4

En beslutad hängivelse

En annan sade: “Jag ska följa dig, Herre. Men låt mig först ta farväl av min familj.” Jesus svarade: “Den som sätter handen till plogen och sedan blickar bakåt passar inte för Guds rike.

Luk 9:61-61


En av flera punkter, där vi måste helighålla äktenskapet som bild för vårt förhållande till Gud, är hängivelsen.

Man går inte in i ett äktenskap för att testa. Man lämnar inte dörren öppen – inte ens på glänt – med tanke på reträtt. Lämnas den så, blir det nya aldrig ett helt ett, utan ett dragigt experiment, som ständigt lever i den infekterande splittringens skugga.

På samma sätt fungerar det inte att ha en halvhjärtad relation med Jesus, där dörren mot världen utanför tillåts stå på glänt, med sina lockelser till splittring.

Det berättas i 1 Mos 19:26 om Lots hustru: “Men Lots hustru, som följde efter honom, såg sig tillbaka, och hon blev en saltstod.”

Lots hustru kunde inte släppa tanken på världen, hon tillät sig blicka tillbaka – och förhållandet till sin man och sina döttrar blev förött.

Jag vet inte om denna ljumhetens inställning medvetet tillåts inför Jesus, som Herre. Men ett fungerande Gudsförhållande kräver, på samma sätt som ett äktenskap: Genuin hängivenhet.