Äktenskapet – 5

I med- och motgång

Efter detta drog sig många av hans lärjungar undan och slutade vandra med honom. Då sade Jesus till de tolv: “Inte tänker ni väl också gå?” Simon Petrus svarade honom: “Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och förstår att du är Guds Helige.”

Joh 6:66-69


Äktenskapet är inte enbart “en dans på rosor”. Med- och motgångar kommer, både inifrån och utifrån. Det kan gälla intressen, livsåskådning mm. Det kan gälla sjukdom, ekonomi och en stressad situation. Allt detta faller under begreppet motgång.

Men också begreppet medgång har sina fällor.

Allt kan gå för bra. Medgångar kan bjuda på lättja. Moln som tonar upp sig tas inte på allvar, stormen på väg ignoreras – solen lyser ju…

Även här finns starka beröringspunkter till vårt Gudsförhållande.

Kanske var det motgången, i att Jesus inte omedelbart blev Israels kung, som fick Judas att överge och förråda Honom.

Kanske var det medgången i skapelsens begynnelse, som fick Adam och Eva att se på Guds ord som som något man kunde ignorera.

Att medvetet, stå fast vid “i med- och motgång”, är ett mönster för äktenskapet, som står som förebild för förhållandet till Gud och Jesus Kristus.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *