Äktenskapet – 6

Resumé

Varför har Mose befallt att mannen ska ge henne ett skilsmässobrev …? Jesus svarar: “Det var för att era hjärtan är så hårda som Mose tillät er att skiljas från era hustrur. Men från början var det inte så.  Den som skiljer sig från sin hustru av annat skäl än sexuell synd och gifter sig med en annan, han begår äktenskapsbrott.

Ur Matt 19:7-8

Om du läst allt jag skrivit, märker du att jag undvikit döma i frågan: sambo, homosexualitet, sexuella relationer, eller något som avviker mot Guds Ord lära. Däremot har jag klart avsett att lyfta upp och peka på Guds påbud och tanke med: mannens och kvinnans sexualitet och äktenskap.

Detta är inte uteslutande ett Guds påbud, utan också en levande och helig förebild, vårt förhållande till Jesus Kristus.

När vi i hjärtat väljer Honom, sker ett Andens under, vi blir ett med Honom. I det ögonblicket föds vi som nya människa (Joh 3:1-forts). Den människan skapas ren inför Gud – hon är och skall därefter förbli ett, med Jesus, Herren.

Hur människor utan Jesus handlar, är för dem – och oss oväsentligt – handling frälser inte! Men som Guds barn eftersträvar vi att helighålla äktenskapet. Förebilden – Gudomligt ursprunglig – för frälsning och överlåtelse.