All trösts Gud – i alla skeenden

Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, barmhärtighetens Far och all trösts Gud! Han tröstar oss i all vår nöd så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Liksom Kristi lidanden flödar över oss, så överflödar också genom Kristus den tröst vi får. Om vi är trängda, är det för er tröst och frälsning. Om vi blir tröstade, är det för att ni ska få den tröst som ger kraft att uthålligt bära samma lidanden som vi.

2 Kor 1:3-6

Deprimerad och modlös? Tappat hopp för framtiden? Det är inte svårt att göra – det finns orsaker… Går det att undvika, måste vi undvika det, eller törs vi tillåta sådant oss att drabbas?

Ibland, inte för ofta, tror jag vi måste låta det göra så. För i stunder av dessa ofta överväldigande, jobbiga känslor, finns det en möjlighet att se och acceptera verkligheten – som den nu är –  och utifrån den, inse att man kanske måste släppa taget: tänka nytt och göra nytt. 

Som kristna är vi inga övermänniskor, med ett ständigt leende på läpparna och alltid fullkomligt lugna. Men utifrån vårt hopp och mål kan vi hämta kraft att försöka förändra – det vi kan förändra. Men vissa saker – tidens skeenden – ligger lång utanför vår kontroll. Målet, skall vi inte trötta ut oss med att kämpa för. M;en kontrollen över ex. ändetidens skeende ligger dock hos Gud. Inte ens Satan har den i sin hand – även om han tror så och vill få oss att tro så. Det är Gud som har kontrollen och vi skall ju inte kämpa mot Hans beslut. 

Vad vi kan göra är att be Gud visa oss hur vi skall agera – inte emot av Gud bestämda skeden, utan genom dem. Låt oss bryta modlösheten och ersätta den med inspiration att söka förstå och greppa nuets möjligheter.