Älskad

“Tack Herre, för att jag får vara Din och att Du vill vara min Gud!” Orden kom till mig när jag bad denna morgon och jag stannade upp i min bön: “… Du vill vara min Gud!”

O vilken kärlek, underbar, sann!
Aldrig har någon älskat som Han.
Frälst genom Honom, lycklig och fri,
vill jag Hans egen evigt nu bli.

Lina Sandell-Berg 1888

Den Högste sträcker sig ner till mig och vill vara min Gud. Han som har många många barn – som sandkornen på havets strand – ser till mig och sträcker sig efter min gemenskap.

“Han behöver mig inte. Han har så många andra. Jag är både liten och ovärdig.”

Tankarna rusar iväg…

Ändå gör Han mig värdig, genom Jesu Kristus, för att Han vill få vara min Gud.

Vem kan motstå Guds kärlek?