Anden – 3

Anden i ändens tid – sanningen

Låt ingen bedra er… laglöshetens människa (skall) träda fram, fördärvets son, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt… Laglöshetens hemlighet är ju redan verksam… Den laglöses ankomst är ett verk av Satan som kommer med stor kraft och med lögnens tecken och under. Med ondskans alla konster bedrar han dem som går förlorade…

Ur 2 Tess 2: 3-12


Ovanstående citat är av utrymmesskäl starkt komprimerat. Jag knyter det här till förståelsen av Anden – som motvärn och skydd. I Joh 15:26 och 16:13 kallas Han: Sanningens Ande.

Anden kommer på särskilt sätt, i ändens tid, vara av oerhört stor betydelse.

Hur får laglösheten sådant genomslag att den inte avslöjas?

Jo, genom lögnen, i kraft av massmedial manipulation. Så görs lag och ordning till synd och förtryck, medan laglöshet och oårdning kallas rätt, rättighet och frihet.

Vi ser det tydligt i Prides och HBTQs manifestationer. Dit dras landets ledare i populistiskt deltagande. Utpekande, uppmanande till laglöshet, mot Guds heliga lag – vi talar inte om sekulär lag.

Låt inte bedra er…

Vi måste, för vår egen förståelse inför vad som sker – i nu tid – låta Anden få en djup och medveten plast och tid i våra liv.

Forts följer