Anden – 4

Anden i ändens tid – oljan

Då ska himmelriket bli som när tio jungfrur tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. Fem av dem var oförståndiga och fem var kloka. De oförståndiga tog sina lampor men tog inte med sig någon olja, medan de kloka tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor.

Matt 25:1-4


Kristendom finns i två “varianter” – som religion och relation. Jag tror vi i texten, skall förstå “himmelriket” som omskrivning för “kristendomen då” – från kultur till hjärtetro.

Oljan (olivoljan) var i Israel en vardaglig och brett använda produkt – men också helig. Den användes i livsmedel, som energikälla, som läkemedel och i religiösa sammanhagn.

Till det yttre är alla jungfrur lika. De väntar på brudgummen, blir sömniga – ja tom somnar. Men ngt saknas hos ena gruppen, är det: Andens inre mat, kraft, hälsa och smörjelse?

Här, tror jag, ligger skillnaden mellan att låta Anden förkvävas eller få livsrum – ett mänskligt medvetet val – oförstånd eller klokhet.

Du skall inte slås ned av detta, eller låta dig skrämmas! Vill man i hjärtat ha relation med Jesu, då har man det! Självkritiska domar – att tron inte duger – är satans ogrundade skrammel, för att försöka få oss att ge upp.

Forts följer!