Anden – 5

Anden – för vem och hur

Den som tror på mig, som Skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram.” Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. Anden hade nämligen inte kommit än, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.

Joh 7:38-39


Troende – alla frälsat, alla Guds barn – har Guds Ande!

Det finns inga begränsningar i form av särskilt utvalda, särskild tid, eller särskilda meriter. Har du överlåtit dig till Gud, har du som gåva fått Guds Ande.

Jo jag vet. Några har försökt lyfta sig själva i håret inför Anden. Gjort Andedopet till en nisch i kristen tron. Men Guds Ord ger inte utrymme för denna typ av exklusivitet, förunnad vissa!

När Jesus lämnar jordelivet, lovar Han: ” … jag säger er sanningen: Det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er.” (Joh 16:7)

Detta uppfylldes inte på Azusa Street 1906. Det löftet uppfylldes på 1:a pingstdagen efter Jesus himmelsfärd, för snart 2000 år sedan, i Jerusalem.

Alla uppfylldes av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala. (Apg 2:4)

Fots följer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *