Anden – 6

Anden och frälsningen

ingen kan säga “Jesus är Herren” annat än i kraft av den helige Ande.

1 Kor 13:3


Säger du, “Jesus är Herre”, har du Guds helige Ande boende i dig!

Det var den helige Anden som födde dig till nytt liv när du blev frälst. Han tog sin boning i dig för att bli din Hjälpare, enligt Jesu egna ord.

De troende – DU – skulle få Anden när Jesus lämnade jorden och förenade sig med Fader. Anden skull komma – enligt Jesus ord före Hans himmelsfärd – och har, sedan Anden gavs, alltid varit alla troendes Hjälpare.

Ande är en av Guds uppenbarelser – en personlig källa och kraft i varje troende människa.

Visst blir förståelsen för detta nästan ofattbar och fylld av helig vördnad och helig respekt!. Att Gud på detta sätt blir “ett” i och med oss. (Se också 👉🏿)

När vi tar det till oss, förstår vi vikten av att Anden får växa, medan vi låter Adam, med sina begär, trängas undan och död.

“…bli fyllda av kunskapen om hans vilja, med all andlig vishet och insikt… och växa i kunskapen om Gud.” Ur Kol 1:9-10

“Döda därför era jordiska begär.” Kol 3:15

“Bedröva inte Guds helige Ande…” Ef 4:30

Forts följer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *