Anden – 7

Hur får man Anden

När pingstdagen kom var de alla samlade. … Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala.

Ur Apg 2: 1-4


Hur är det med Andens dop, är det ett fristående – kompletterande – skeende, eller en del av frälsningen?

Guds Ord tyckes ge två svar. Händelsen i Jerusalem ger sitt, medan händelsen i Samaria – Apg 8:4-24 – tyckes ge ett annat.

Johannes gör inte undantag, när han förklarar vad Jesus menar med “källan” (Joh 7:37-39). Det är Anden, de troende – ingen frånräknad -skall få.

Jesus lovar (Joh 16:5-15) att sända Anden, Hjälparen. Anden är ingen nedladdningsbar spelare – en komplettering som i fotbollsspel på datorn. Anden är en grundläggande Guds närvaro, i varje troende. Jesus var hos lärjungar där och då – Anden är hos alla troende, över allt, i alla tider därefter.

I Jerusalem, uppfylls löftena!

Då – några dagar efter Jesu himmelsfärd – fylls alla de 120 närvarande av Anden. En händelsen som styrker förståelsen att Anden getts till alla troende – och till de troende räknas du och jag från den stund vi överlät våra liv till Jesus.

Forts följer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *