Anden – 8

Anden vi förvaltar

i honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade helige Ande som ett sigill. Anden är ett förskott som garanterar vårt arv….

Ur Ef 1:3-4


Anden är Guds direkta gåva till varje frälst människa. Han är ett ögonblickligt förskott till alla troende, på den härlighet, evighet, fullkomlighet, som väntar oss. Pärlan i Matt 13:6, talenterna i Matt 24:14-15.

Anden är Guds närmaste närvaro i våra liv – Guds eget “ett” med oss.

Det går nästan en förskräckande rysning genom mitt inre, när jag ser detta klart: Så nära Han är!

Av mig själv oförtjänt. Men begynnelsen på en djup gemenskap, som skall led till att Han i mig – i alla – blir “ett” på ett än mer fullkomligt sätt.

Hur kan jag förvalta mitt liv, där Han är en del?

Ja, inte genom att förkasta Hans vilja. Inte genom att förringa eller förneka vad Han uttryckt som rätt och fel. Jag måste inte längre – utan jag vill förvalta det så att det inte bedrövar, utan behagar Honom. Han – Gud – som i sin Ande flyttade in i mitt liv – den dag jag blev frälst – för att i mitt liv bli den livgivande källan.

Hans närvaro, vill jag förvalta, på bästa sätt – AMEN!