Anden och andar

Läs gärna:
Matt 12:43–45

…Och när han kommer, finner han det tomt, städat och pyntat. Då går han bort och tar med sig sju andra andar…

ur Matt 12:44–45


Det andliga är en kraftfull verklighet – osnyligt men i allra högsta grad existerande.

Till det andliga hör onda andar och Guds Ande. Guds Ande är den som föder en människa till nytt liv. Ett verkligt liv – osynligt för vårt öga, men evigt inför Faderns.

Vi måste låta Anden fylla hela vårt liv – inte försöka gömma undan någon del. Sådana delar öppnar inkörsportar för andra andekrafter.