Anden och änden – 1

Två andar – olika “källor”

 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet

1 Mos 1:1-2

_____

“Ande” är en speciell “kraft” som talas om med olika namn: Guds Ande, Kristi Ande, människans ande, världens ande, Antikrists ande, Satans ande…

Dessa namn hänförs till två källor:

  • Ande från Gud
  • Ande från Satan

I ändens tid intensifierar Satans Ande sin aktivitet, för att i ett sista desperat försök, locka så många med som möjligt i Satans fall och förkastande.

Vi får därför aldrig avvända oss viljan till förståelse och erfarenhet av Guds Ande, men heller aldrig göra Anden till ett “jippo”! Antingen accepterar och bejakar vi Andens gåva idag, eller riskerar vi – i ändens tid – att förförs av charmen, karisman, utstrålningen… i Satans Ande, dvs i Antikrist.