Anden och änden – 2

Vaksamhet

“Se då till att ni inte blir skrämda. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet…”

ur vers 6, Matt 24:3-8

_____

Vi har alla blivit skrämda någon gång. Någon har hoppat fram bakom en dörr eller smugit upp bakom vår rygg med ett: “BU!”

Vi blev skrämda, förlorade för några sekunder fattningen. Kanske reagerade vi irrationellt. Hade vi varit uppmärksamma, sett oss omkring, lyssnat, varit iakttagande, hade vi kanske fått en föraning och regerat annorlunda.

Jesus säger: “Bli inte skrämda, inte förskräckta, förlora inte besinningen”.

Vi skall vara uppmärksamma, avläsa de tidens tecken Han gett oss. Detta är inget spännande erbjudande eller intressant tillval för en kristen – det är en uppmaning! 

Anden vill göra oss medvetna och ge oss blick för tidens skeende.