Anden och änden – 3

Lampans olja

Men när de hade gått i väg för att köpa (olja) kom brudgummen, och de som var redo gick med honom in till bröllopsfesten. 

vers 10, ur Matt 25:1-13

_____

Det oersättliga värdet av Anden i våra liv, får vi i bibelstycket ovan.

Andens processande i våra liv är radikalt! Han är ljus, guide, olja… – inte ett möjligt komplement, utan ett nödvändigt. Berättelsen om jungfrurna poängterar detta.

Det är inte Anden i sig som är lösen för att bli medtagen till bröllopet, men villigheten att överlämna sig till Andens ledning och bruk.

Vi kommer ett stycke på vägen som kristna genom vårt förstånd. Men förståndet måste inse sin begränsning och ta med Anden på resan.

“… de kloka tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor.”  (vers: 4)