Anden och änden – 4

Hur får man Anden

“Jag säger dig sanningen: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike.”

vers 5, ur Joh 3:3-7

_____

Medan Anden kan visa sig genom olika gåvor, ex. tungotalet, är frälsningen en nyfödelseprocess, där Anden tar sin boning i oss och föder nytt liv.

Man kan med fog säga att tungotalet är en manifestation, av Anden – ett av Andens verk. Men liksom jag inte är frånvarande, för att jag tiger, är inte Anden frånvarande bara för att Han inte agerar med tungotal.

Jag vet, att man i vissa kretsar menar att Andens dop är avskiljt från frälsningen och att Andens dop omedelbart resulterar i tungotal. Tillspetsat blir tungotalet ett måste-tecknet för Andedopet. 

Detta är för många en tragiskt och förlamande lära.