Anden och änden – 5

Tid för Anden

*

“Släck inte Anden!”

1 Tess 5:19

_____

Anden är en gåva, en hjälpare, som vi som troende ges vid vår nyfödelse – frälsningen. Därför är inte Guds Ord så specifikt inriktat på “teknik” för att erhålla Anden – vi har Honom redan i våra liv – däremot varnas vi för att “släcka Anden”.

I Jes 63:8-10 ges exempel på hur Guds folk var upproriska och bedrövade Anden, trots vad Herren gjort för dem, och vad detta uppror ledde till. Detta var under GTs tid.

I Ef 4:25-32 varnas vi åter – som frälsta – för att “Bedröva Guds Helige Ande” genom vårt handlande.

Jag måste ta till mig detta och fråga: Vad finns det i mitt liv som bedrövar eller släcker Anden? Hur mycket utrymme/tid delar jag med Honom genom stillhet, i bön och Bibelläsning?

Det är lätt att “släcka Anden” med: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, nyhetsbevakning, underhållning osv.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *